ZAPYTANIE OFERTOWE - TABLICZKI OKOLICZNOŚCIOWE

21.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - TABLICZKI OKOLICZNOŚCIOWE

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty, o jakiej stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


ZAMAWIAJĄCY: Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, NIP: 849-150-34-23
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz


Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert na usługę sukcesywnego wykonania tabliczek okolicznościowych z herbem Powiatu Piskiego