25.10.2021

Kompleksowa termomodernizacja warsztatów ZSZ w Piszu.

 podpisanie umowy termomodernizacja warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

Już niebawem ruszą prace związane z kompleksową termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. W środę, 20 października doszło do zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Piskim reprezentowanym przez Starostę Piskiego Andrzeja Nowickiego, Marka Wysockiego Wicestarostę Piskiego oraz Barbarę Koprowską Skarbnik Powiatu Piskiego a przedstawicielami Res Energy BGW Sp. z o.o. z Olsztyna. Wartość zaplanowanych prac to 2 973 823,69 zł z czego blisko 2 mln zł pokryte zostanie z dofinansowania uzyskanego z RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Zgodnie z zawartą umową wykonawca z Olsztyna zrealizuje następujące działania:
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z wymianą jego poszycia,
- wymiana świetlików dachowych gdzie w miejsce jednoszybowych konstrukcji stalowych pojawią się łukowe wykonane z poliwęglanu,
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z usunięciem jednoszybowych okien stalowych i luksfer,
- montaż indywidualnego węzła cieplnego wymiennikowego dla całego obiektu o mocy 210 kW,
- kompleksowa wymiana instalacji c.o.,
- montaż systemu telemetrycznego do zdalnego nadzoru i zarządzania pracą węzła i systemu grzewczego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,40 kW,
- wymiana wewnętrznej instalacji oświetleniowej na oświetlenie typu LED. 

Modernizacja budynku warsztatów ZSZ w Piszu zakończy się w drugiej połowie września 2022 r. 

logotypy RPO Warmia Mazury 2014 - 2020

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…