Biuro Rady Powiatu

Pokój 46

Tel.: (087) 425 46 54

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biura Rady Powiatu sprawuje Sekretarz Powiatu - Edyta Polak, tel.: (087) 425 46 90