05.10.2021

Bezpłatny program szkoleniowo - doradczy dla organizacji pozarządowych

program szkoleniowo-doradczy dla ngo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowo - doradczym pn. „Opracowanie strategii fundraisingowych".
 

Szkolenie on-line 15 października br.

Podczas szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

1) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona  internetowa, aktywny funpage na FB;

2) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od października 2021r. do grudnia 2022 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja
zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby.

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się jednodniowym szkoleniem w formie online pt. „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji", w terminie 15 października br. W czasie tego szkolenia ekspert wybierze siedem organizacji, z którymi będzie umawiać się na doradztwa indywidualne w celu wspólnego opracowania strategii fundraisingowych. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

W ramach programu opracowanych zostanie 7 strategii fundraisingowych oraz przeprowadzone zostaną 2 kampanie fundraisingowe.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście lub elektronicznie - skan formularza) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie" Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo.

W załączeniu: program oraz formularz zgłoszenia.

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona - o zakwalifikowaniu się do udziału w programie szkoleniowo-doradczym będzie decydować opis dotychczasowej działalności organizacji, a także uzasadnienie potrzeby udziału w  programie.

Więcej informacji dot. zgłoszenia:
tel. 513 568 011, e-mail: doradcaatmazurylgr [dot] pl oraz na stronie www.mazurylgr.pl  zakładka NOWEFIO.

Informacja na podstawie danych otrzymanych od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie" .

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…