28.07.2022

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego

zdjęcie komisji egzaminacyjnej

Awans zawodowy na na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały Panie Katarzyna Rudnik - Ulążka, Aneta Kubrowska - Kubiak oraz Izabela Sarżyńska.

Nauczycielki odbyły egzamin zawodowy 25 lipca 2022 r. przed komisją egzaminacyjną w składzie: Elżbieta Trejnis (przedstawicielka Kuratorium Oświaty), Dariusz Charubin, Ewa Ryzińska, Elżbieta Włodkowska (eksperci) oraz Agnieszka Grądzka, Paweł Bazydło i Justyna Nowosielska - Chmielewska (dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych), której przewodniczył członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda. Egzamin miał miejsce w piskim starostwie.

Wszystkim Paniom gratulujemy awansu.

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…