Stypendia roczne Starosty Piskiego przyznane

29.07.2022

Stypendia roczne Starosty Piskiego przyznane

Komisja stypendialna przyznała roczne stypendia starosty piskiego

W piątek, 29 lipca komisja stypendialna w składzie dr Waldemar Brenda – Członek Zarządu Powiatu Piskiego, Katarzyna Zdaniewicz Siwik – dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, Aneta Ofman – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, Lidia Borys Dymczyk – przewodnicząca Komisji Edukacji i Rozwoju Rady Powiatu Pisz, Paweł Szczech – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz i Anna Kurpiewska z Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, przyznała roczne stypendia Starosty Piskiego. 

Stypendia roczne w wysokości 250 zł miesięcznie, które wypłacane są w trakcie trwania roku szkolnego (od września do czerwca) uzyskało 28 uczniów szkół prowadzonych przez powiat piski:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 10 stypendystów;
  • II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 6 stypendystów;
  • Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 3 stypendystów;
  • Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 4 stypendystów;
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 1 stypendysta;
  • Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 4 stypendystów.

Stypendyści uhonorowani rocznym stypendium Starosty Piskiego obok doskonałych osiągnięć w nauce charakteryzują się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, sukcesami w konkursach pozaszkolnych oraz wysoką kulturą osobistą i empatią. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.