GN.683.2.22.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

28.06.2022

GN.683.2.22.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte po przebudowę drogi powiatowej nr 1680N w miejscowości Skarżyn