GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

28.06.2022

GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej nr 1680N w miejscowości Myśliki