Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

02.05.2022

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

231 lat temu, podczas obrad Sejmu Czteroletniego została uchwalona Konstytucja 3-Majowa, która stała się fundamentem polskiej demokracji.

Z okazji rocznicy tego wiekopomnego wydarzenia życzymy mieszkańcom powiatu piskiego, aby wspomnienia tamtych wydarzeń umacniało w nas poczucie tożsamości narodowej, szacunku do tradycji oraz dumy z bycia Polakiem.