Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Piszu

22.10.2021

Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Piszu

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zaprasza osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych.

Doradca do spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz,
tel. 87 424 11 38 w każdą środę w godzinach 15.30-18.30.

 

Doradca do spraw Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia informacyjnego w następujących zakresach:

 • praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
 • świadczeń z pomocy społecznej oraz dofinansowania możliwego ze środków PFRON
 • praw pacjenta dotyczących usług medycznych i rehabilitacji
 • organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i instytucji pomocowych na terenie Powiatu Piskiego
 • programów i projektów szkoleniowych skierowanych do osób niepełnosprawnych
 • obowiązujących wniosków o możliwych dofinansowaniach ze środki PFRON oraz o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności


Doradca do spraw Osób Niepełnosprawnych pomoże m.in. w:

 • wypełnieniu wniosku
 • przygotowaniu pisma urzędowego
 • zredagowaniu odwołania
 • kontaktach z pracodawcą
 • kontaktach ze specjalistą np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym
 • kontaktach z instytucjami w związku z rozwiązywaniem indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych i ich najbliższej rodziny
 • kontaktach z placówkami wspierającymi osoby niepełnosprawne

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Do pobrania