09.12.2021

zapytanie ofertowe - tablice informacyjne

logo Programu Interreg Litwa Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty, o jakiej stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie wraz dostawą tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego- obszar Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, o wymiarach: 2,9 m x 2 m, zamontowanej w gruncie na słupkach. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.

2) Wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego tablicy pamiątkowej,
o wymiarach: 800 mm x 500 mm,
przygotowanej do zamontowania w gruncie na słupkach wraz ze słupkami. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.

 

szczegóły: http://powiat.pisz.pl/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-tablic-informacyjnych

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…