17.01.2022

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w formie online

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Spotkanie dotyczy wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tzw. uchwał antysmogowych.

Spotkanie w formie online organizowane jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa (ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 roku o godzinie 10.00 w formie online przy użyciu aplikacji webex.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast. Chętne do zabrania głosu osoby będą miały określony czas na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków. Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi rozpatrzone po spotkaniu.
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i przesłanie znajdującego się w załączeniu formularza zgłoszeniowego na wskazany w formularzu adres e-mail.

Tekst na podstawie informacji otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.warmia.mazury.pl.

 

Pozostałe aktualności

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
27.09.2023

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Powiatowa Rada Rynku Pracy
27.09.2023

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Jesienne zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych
26.09.2023

Jesienne zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych -…

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Piszu uzyskał dofinansowanie w wysokości 3,7 mln zł
20.09.2023

Ponad 3,7 mln zł na doposażenie i adaptację piskiego SOR-u