16.05.2022

Pomoc Ukrainie - zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy

Szanowni Państwo, 
Grupa nieformalna POMOC UKRAINIE rozpoczyna realizację projektu pn. „Pomoc Ukrainie - zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy”. Działania dotyczą wsparcia społeczności ukraińskiej, która z uwagi na prowadzone działania wojenne zmuszona została do opuszczenia miejsca zamieszkania.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z języka polskiego dla ukraińskich sąsiadów. Wsparciem objętych zostanie łącznie 30 osób (10-osobowe grupy), które uczyć się będą podstawowych zwrotów w porozumiewaniu się. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 15-19 oraz kobiet powyżej 19 lat. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 35 godzin dla każdej osobowej grupy uchodźców (łącznie 105 godzin). Działaniami objęte zostaną również dzieci osób korzystających ze wsparcia, dla których zostaną zorganizowane gry i zabawy (animacje).

Zajęcia rozpoczną się 07 czerwca 2022 r. i prowadzone będą w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15. 

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Warunkiem objęcia wsparciem jest spełnienie kryteriów dostępu: 

  1. wiek: 15-19 (10 osób) i od 20 lat (20 osób)
  2. przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej w okresie od 24 lutego 2022r.
  3. obecne miejsce pobytu: teren powiatu piskiego 

Liczba miejsc ograniczona, liczy się termin złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

Regulamin naboru wraz z dokumentacją rekrutacyjną: formularz zgłoszeniowy, oświadczenia, dostępne wkrótce będą w biurze projektu: siedziba Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. nr 32 oraz na stronach partnerów projektu: https://www.powiat.pisz.pl/https://www.1lo.pisz.pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 87 425-57-58, mail: pomocukrainie [dot] piszatwp [dot] pl

Grupa nieformalna POMOC UKRAINIE

Projekt pn. „Pomoc Ukrainie- zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy” współfinansowany jest ze środków programu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022
 

Pozostałe aktualności

Wystawa fotograficzna poświęcona działalności Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
29.06.2022

Wystawa fotograficzna Społeczne Ognisko Muzyczne 1968 – 2022

Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży 10 lipca 2022
27.06.2022

Zwody spławikowe dla dzieci w Piszu

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle
27.06.2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

AED dal Pisza
24.06.2022

AED dla Pisza