19.05.2022

Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka

zgromadzeni goście

Powiatowe obchody Dnia Strażaka rozpoczął uroczysty apel 18 maja na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.
Uczestniczyli w nim, oprócz druhen i druhów oraz pracowników służby cywilnej KP PSP w Piszu, także goście, a wśród nich m.in.: Posłowie na Sejm Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska oraz przedstawiciele lokalnych samorządów gminnych. Powiat Piski reprezentowali Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska, Starosta Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki oraz Członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda. 


Tegoroczne obchody połączono z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystego apelu wręczone zostały medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa", awanse na wyższe stopnie służbowe w poszczególnych korpusach oraz listy gratulacyjne. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu przekazano lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. 


Poseł Jerzy Małecki, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piszu, nagrodzony został brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
Składając druhnom i druhom życzenia w imieniu władz samorządowych powiatu piskiego, Starosta Andrzej Nowicki podziękował za trudną, odpowiedzialną służbę oraz gotowość niesienia pomocy.

Pozostałe aktualności

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
27.09.2023

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Powiatowa Rada Rynku Pracy
27.09.2023

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Jesienne zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych
26.09.2023

Jesienne zawody lekkoatletyczne szkół ponadpodstawowych -…

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Piszu uzyskał dofinansowanie w wysokości 3,7 mln zł
20.09.2023

Ponad 3,7 mln zł na doposażenie i adaptację piskiego SOR-u