06.04.2022

Narada dyrektorów szkół i placówek

Spotkanie dyrektorów szkół i placówek powiatu piskiego w Starostwie Powiatowym w Piszu

W miniony piątek w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat piski. Tematem przewodnim dwugodzinnego spotkania była m.in. kwestia korzystania z naszej oferty edukacyjnej przez młodzież z rodzin ukraińskich uchodźców. Rozmawialiśmy o zainteresowaniu naszymi szkołami, o prowadzeniu zajęć dostosowanych do nowej sytuacji oraz zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej. Omówiona został także kwestia niesienia pomocy w innych obszarach, w których potrzeby już w tej chwili się ujawniają, bądź za chwilę mogą się okazać niezbędne. 

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Zarządu Powiatu: Starosta Andrzej Nowicki, Wicestarostowie Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda, Skarbnik Powiatu Barbara Koprowska, Sekretarz Edyta Polak oraz dyrektor PZEASiP Katarzyna Zdaniewicz - Siwik.
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…