28.10.2021

Możliwości i potrzeby sektora NGO

Spotkanie organizacji pozarządowych, konsultacje wojewódzkiego programu współpracy

O możliwościach i potrzebach sektora organizacji pozarządowych rozmawiali reprezentanci stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych działających na terenie powiatu piskiego. 27 października w sali konferencyjnej piskiego starostwa zgromadzili się przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu piskiego.


Podczas spotkania debatowano nad założeniami i budżetami programów współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Powiatu Piskiego. W dyskusji, rozpoczętej przez przedstawiciela Zarządu Powiatu w Piszu dr. Waldemara Brendę, udział wzięli również Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Organizacji Pozarządowych oraz Marek Jurzyński, sekretarz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawiciele trzeciego sektora rozmawiali o potrzebach i wyzwaniach stojących przed organizacjami pozarządowymi, by mogły jak najlepiej spełniać swą rolę i zaspokajać potrzeby obywateli w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego. Uczestnicy dyskusji moderowanej przez Marka Jurzyńskiego zdefiniowali szereg potrzeb i wyzwań,
z którymi borykają się wszystkie organizacje pozarządowe, w tym działające na terenie naszego powiatu. Do najważniejszych z nich zaliczono trudności z pozyskaniem środków finansowych na wkład własny realizowanych zadań, wysokie koszty utrzymania pracowników oraz biur, a także potrzebę wymiany informacji pomiędzy sektorem samorządowym a organizacjami.


Kolejne spotkanie, połączone z warsztatami wypełniania ofert realizacji zadań publicznych, planowane jest na początek 2022 roku. Już dziś wszystkich zainteresowanych na nie zapraszamy.
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…