19.10.2021

Możliwości i potrzeby rozwoju organizacji pozarządowych województwa warmińsko mazurskiego.

spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu piskiego

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych do debaty na temat możliwości i potrzeb rozwoju organizacji pozarządowych województwa warmińsko- mazurskiego, w tym powiatu piskiego wraz ze wszystkimi gminami.

Kanwą do dyskusji stanowić będzie projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022 – 2027, który jest obecnie konsultowany (dokument można pobrać ze strony bip.warmia.mazury.pl zakładka Konsultacje Społeczne”). Spotkanie odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1.

Program spotkania:

- Powitanie uczestników.

- Wprowadzenie: założenie projektu wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022– 2027; Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

- Warsztaty: W jaki sposób wspierać rozwój sektora pozarządowego z poziomu lokalnego i regionalnego? Moderacja– Marek Jurzyński, sekretarz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko Mazurskiego, animator. Proponowane obszary tematyczne: 

  • Edukacja obywatelska (w tym poprzez wolontariat),
  • Rozwój organizacji pozarządowych,
  • Współpraca samorządu województwa i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

- Prezentacja propozycji grup tematycznych – dyskusja.

- Współpraca powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi – zagadnienia bieżące: Program współpracy na 2022 rok, sposób konsultacji aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi, zlecenia zadań publicznych (w tym zasady wnioskowania o dotacje i wypełnianie ofert), Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

- Podsumowanie spotkania.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25 października br., na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl bądź telefonicznie na numer 87 425 47 62.

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…