06.04.2022

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022

Kwalifikacja wojskowa w powiecie piskim 2022

W poniedziałek, 4 kwietnia ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Piskim. Już od samego rana w poczekalni ustawiła się kolejka młodych mężczyzn wezwanych do stawiennictwa. Z działaniami komisji zapoznali się Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Członek Zarządu dr Waldemar Brenda w towarzystwie mjr Juliana Wraszcz – Szefa Wydziału Rekrutacji WKU Ełk oraz Tadeusza Wysockiego – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 21 marca 2022 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022r.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1.Mężczyzn urodzonych w 2003r.;

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 2001–2002, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków:

 • studiów wyższych: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,
 • szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

5. Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Zgodnie Zarządzeniem Nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2022r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej oraz stawiających się do kwalifikacji wojskowej, wynagradzania za udział w ich pracy oraz ustalania Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, w okresie 4 kwietnia – 8 lipca 2022r., na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku, powołano między innymi:

Powiatową Komisję Lekarską w Piszu: Starostwo Powiatowe w Piszu ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, tel.: 87 425 47 34, godziny pracy komisji: 7.30-13.30.
od 4 do 25 kwietnia 2022r. (z wyłączeniem 15 i 19, sobót i niedziel)

Termin stawiennictwa:

 • Gmina miejsko-wiejska Pisz 4-8.04.2022r.
 • Gmina miejsko-wiejska Orzysz 11.04.2022r.
 • Gmina miejsko-wiejska Ruciane Nida 12-13.04.2022r.
 • Gmina miejsko-wiejska Biała-Piska 14-21.04.2022r.
 • Powiat - kobiety 22.04.2022r.
 • Dzień dodatkowy 25.04.2022r.

Materiał na podstawie informacji WKU EŁK
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…