01.12.2021

Konkurs na stanowisko dyrektora SOSW Łupki rozstrzygnięty

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach

W dniu 18 listopada 2021r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach. W odpowiedzi na konkurs swoją ofertę złożyła Pani Justyna Siemion, pełniąca obecnie obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka /…/. Podczas posiedzenia komisji Pani Justyna Siemion przedstawiła spójną i rzetelną koncepcję funkcjonowania placówki na kolejne 5 lat, wykazała się też wiedzą w zakresie ram prawnych zarówno w obszarze pracy ośrodka, jak i współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego. 

W dniu 25 listopada 2021r. Zarząd Powiatu w Piszu, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej, zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka/…/ i powierzył Pani Siemion funkcję dyrektora na okres kolejnych 5 lat. 

Pani Justyna Siemion od początku swojej pracy zawodowej związana jest ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Łupkach. W 2003r. uzyskała tytuł magistra kończąc studia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie  oligofrenopedagogiki na wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez ponad 17 lat pracy pedagogicznej prowadziła zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Od 01 grudnia 2020 r. powołana została na stanowisko wicedyrektora Ośrodka, by z dniem 01 stycznia 2021r. objąć funkcję p.o. dyrektora  placówki. Przez krótki okres pełnienia tych obowiązków dała się poznać jako ambitna i pełna energii menager, ściśle współpracująca z organem prowadzącym. 

Materiał: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…