Ratusz w Piszu

pisz

Neogotycka budowla z charakterystycznymi, ostrołukowymi oknami oraz ceglanymi gzymsami została oddana do użycia w 1901 r i jest wraz znajdująca się w pobliżu „Basztą”, neogotyckim budynkiem dawnej słodowni wpisany do rejestru zabytków. 

Pierwsze wzmianki, ślady budynku piskiego magistratu można znaleźć na planie miasta z 1684 r., na którym widnieje zaznaczona bryła ratusza zamykająca południową pierzeję rynku. Pierwotny wygląd bryły ratusza znany jest dzięki wykonanej w 1898 r. fotografii rynku miejskiego i znajdującego się na nim ratusza. Wkrótce budynek ten został rozebrany. W jego miejsce, dzięki pieniądzom pochodzącym z kontrybucji wojennej (W latach 1870 – 1871 Prusy walczyły z Francją i wyszły z tego konfliktu zwycięsko) powstał nowy obiekt. Data zakończenia budowy widnieje między innymi na wiatrowskazie wieńczącym ratuszową sygnaturkę. Obecnie zabytkowe mury piskiego ratusza mieszczą między innymi Muzeum Ziemi Piskiej.