23.11.2021

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie finalistą konkursu SOLIDARNA SZKOŁA 2021

ZSL Ruciane Nida, program Stypendium św. Mikołaja, nagroda Solidarna Szkoła 2021

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie znalazł się w zaszczytnym gronie 12 szkół z całej Polski wyróżnionych zaproszeniem na uroczystą galę wręczenia nagród SOLIDARNA SZKOŁA 2021. Finał 10. Edycji konkursu dla najbardziej zaangażowanych społecznie szkół w programie Stypendia św. Mikołaja odbędzie się 7 grudnia 2021 roku w Pałacu w Wilanowie. Udział w finale oznacza iż, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie znalazł się w gronie najbardziej zaangażowanych społecznie szkół biorących udział w programie Stypendia św. Mikołaja. 

Fundacja Świętego Mikołaja to organizacja łącząca działalność charytatywną, edukacyjną i naukowa, prowadząca również program stypendialny. Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendia mogą być przeznaczone na rozwój i edukację, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, opłaty wpisowe na zawody czy obozy. Stypendyści wybierani są na podstawie regulaminu i mają obowiązek rozliczyć się z otrzymanego wsparcia.

Zespól Szkól Leśnych w Rucianem-Nidzie przystąpił do programu w  2015 roku. Od tego czasu udało nam się przyznać już 29 stypendiów, na które zebraliśmy 46 949,50 złotych. Fundusze zdobywamy poprzez indywidualnych sponsorów, 1% podatku oraz akcje sprzedaży koszulek i świeczek wyprodukowanych przez naszych uczniów.

W ramach współpracy z Fundacją uczestniczyliśmy w Konkursie Grantowym na realizację projektów społecznych w ramach programu „Na rodzinę można liczyć”. Nasi uczniowie dwukrotnie zostali zwycięzcami i otrzymali dofinansowanie na realizację swoich projektów szkolnych. Jeden z projektów został także uznany za najlepszy i otrzymał I nagrodę w konkursie ogólnopolskim.

Fundacja rokrocznie organizuje Akademie  Liderów Jest to program szkoleniowy dla osób w wieku 16-20 lat, które chcą nauczyć się prowadzić samodzielnie projekty społeczne. Akademia to: bezpłatny udział w szkole letniej, wsparcie tutora oraz całoroczne stypendium. Aby wziąć udział w Akademii należało przedstawić swój pomysł na projekt. Dwoje naszych uczniów miało przyjemność uczestniczyć w Akademii.

Dzięki aktywnej współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, nasza szkoła , jako jedna z 50 w Polsce, została wytypowana do udziału w akcji „Komputer od Świętego Mikołaja”, w której, w ramach walki ze skutkami COVID-19, 16 uczniów otrzymało komputery.

Obecnie przygotowujemy się do udziału w akcji Fundacji mającej na celu zapewnienie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. 

 W ramach programu Stypendia św. Mikołaja prowadzony jest ranking zaangażowanych szkół i nagradzane są te, które potrafiły zebrać największą ilość pieniędzy w swoich społecznościach lokalnych, a więc w rzeczywistości potrafiły zaangażować społeczność w działanie na rzecz potrzebujących, a w rezultacie pomóc poprzez stypendia większej liczbie dzieci w potrzebie. 

Każdego roku w grudniu na uroczystej Gali nagradzane są szkoły najbardziej zaangażowane w prowadzenie programu stypendialnego. Gala od kilku lat odbywa się w Pałacu w Wilanowie, pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Duda. W roku 2021 Zespól Szkól Leśnych w Rucianem-Nidzie znalazł się w zaszczytnym gronie 12 szkól z całej Polski wyróżnionych zaproszeniem na to spotkanie.

Od początku współpracy Szkoły z Fundacją Świętego Mikołaja koordynatorem, organizatorem i realizatorem wszystkich  działań jest Dorota Sokołowska.


Materiał: ZSL Ruciane Nida 
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…