17.11.2021

zapytanie ofertowe

logo Programu Interreg Litwa Polska

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej i instalacyjnej, w dwóch częściach:

  • Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
  • Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
    i elektroenergetycznych

szczegóły: http://powiat.pisz.pl/interreg-v-litwa-polska-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego

 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…