22.11.2021

TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

    Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne
projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem
„Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

    Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Z uwagi na zasięg terytorialny konsultowanych dokumentów, równocześnie prowadzone są na obszarze powiatów szczycieńskiego, nidzickiego i działdowskiego. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu we współpracy z wykonawcą dokumentacji - Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie społecznego uczestnictwa w ważnych dla Powiatu Piskiego sprawach poprzez informowanie
o planowanych przedsięwzięciach oraz poznanie opinii osób zainteresowanych.

Czas trwania konsultacji: 23 dni.  Konsultacje trwać będą w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
    ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiet internetowych, dostępnych poniżej:

     ANKIETA DOT. PROJEKTU STRATEGII: https://ankieta.deltapartner.org.pl/of_mazury_konsultacje

     ANKIETA DOT. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: https://ankieta.deltapartner.org.pl/of_mazury_konsultacje_srodowisko

 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…