10.01.2022

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”
WRAZ Z PROJEKTEM „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”.


Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”  trwały w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.
Projekt "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” został:

  • opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  • wyłożony do wglądu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, pok. nr 38.

 

Uwagi i wnioski mogły być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji     Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej     udostępnionej na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl

W przewidzianym wyżej trybie i terminie, do Zarządu Powiatu w Piszu nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie co do konsultowanych dokumentów.

 

10 stycznia 2022 r.


Starosta Piski
/-/ Andrzej Nowicki

 

 

Pozostałe aktualności

Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w 41 rocznicę jego wprowadzenia
06.12.2022

PAMIĘTAMY

Galeria żywych obrazów - dzisiaj edycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
06.12.2022

Galeria Żywych Obrazów – X edycja

zdjęcie Pana Andrzeja Koltarskiego
02.12.2022

Zmarł wieloletni nauczyciel i wychowawca SOSW w Łupkach –…

Koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego w Piszu
25.11.2022

Dar wolności i niepodległości to Orzeł w koronie