19.07.2022

Promesa na modernizacją drogi powiatowej Nr 1660N Kałęczyn – Biała Piska

Powiat Piski otrzymał pieniądze na modernizację odcinka drogi powiatowej Nr 1660N

W ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Andrzej Nowicki Starosta Piski odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Błażeja Pobożego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego promesę opiewającą na 2 450 000 zł. Przekazane dofinansowanie przeznaczone jest na modernizację drogi powiatowej Nr 1660N Dk Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915. 

W ramach programu Inwestycji Strategicznych do naszego województwa trafiło łącznie blisko 320 mln zł, które w postaci promes trafiły do samorządowców podczas uroczystości na pasymskim rynku, która odbyła się w poniedziałek, 18 lipca. Środki, które trafią do powiatu piskiego przeznaczone są na modernizację odcinka drogi Nr 1660N, w ramach której poprawiony zostanie stan techniczny nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia co wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę komfortu przemieszczania się wszystkich użytkowników.  

Fot. 2  - Urząd Miejski Biała Piska 
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…