16.11.2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Andrzej Nowicki Starosta Piski otworzył i poprowadził inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyła się we wtorek, 15 listopada. Nowo powołany skład Rady obok wyboru przewodniczącego – Marka Wysockiego, Wicestarosty Powiatu Piskiego i wiceprzewodniczącego – Piotra Felińskiego, Burmistrza Gminy Ruciane Nida zapoznał się także z informacją o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim w 2022 r. 

Uczestniczącą w obradach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Monika Ryży wraz z Starostą Piskim Andrzejem Nowickim oraz Wicestarostą Piskim Markiem Wysockim wręczyli ustępującym członkom Rady podziękowania oraz nowo wybranym akty powołania. Jak podkreślał Starosta Piski Andrzej Nowicki mijająca, czteroletnia kadencja odznaczał się wzorową pracą Rady oraz doskonałą współpracą zarówno z PUP w Piszu jak i Starostwem Powiatowym w Piszu. 

Następnie Rada zapoznała się z informacją o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim (dane do końca października 2022). 

Najważniejsze informacje:

 • Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do 10.2021 r. o 242 osoby;
 • Zmniejszenie stopy bezrobocia o 1,0 punkt procentowy (13,6% - październik 2021 r.);
 • 1023 oferty pracy  w tym 625 zatrudnienia subsydiowanego;
 • 16 610 049 zł w 2022 r. na realizację projektów i programów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych wykorzystanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu;
 • W okresie do końca października 2022 r. PUP w Piszu przyznał 57 bonów na zasiedlenie o łącznej wartości 570 000 zł;
 • 119 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
 • 247 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 • 34 umowy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy;
 • 59 umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • 44 umowy o zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych;
 • 53 osoby skorzystały ze szkoleń zawodowych;
 • W okresie do końca października 2022 r, PUP w Piszu zawarł 99 umów o zorganizowanie stażu, w ramach których sfinansowano staż dla 106 osób;

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

Ogólnopolski konkurs Ośmiu wspaniałych
30.01.2023

Ośmiu Wspaniałych – XXIX ogólnopolska edycja konkursu

Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych
30.01.2023

Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla…

program
20.01.2023

Fundusze europejskie - forum wymiany doświadczeń

Seminarium online dla seniorów
19.01.2023

Seminarium online dla seniorów