18.11.2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle prawa oświatowego.

Konferencja poświęcona pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

W poniedziałek, 15 listopada odbyła się konferencja dedykowana dyrektorom oraz nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Piski .Konferencja dotyczyła dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle prawa oświatowego. Spotkanie miało miejsce w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, gdzie przybyłych prelegentów oraz uczestników przywitał reprezentujący Zarząd Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda. W trakcie konferencji trenerki z Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS Anna Kupczyk oraz Małgorzata Świtalska przybliżyły uczestnikom następujące zagadnienia: 

- Definicja „niepełnosprawności”;
- Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a orzeczenie o kształceniu specjalnym;
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole;
- Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- Planowane zmiany dotyczące kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i specjalnym nauczaniu. 
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…