zrealizowane projekty UE

30.10.2023

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2024 POWIATU PISKIEGO (...)"

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

z 31 października 2023 r.

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Opinie dotyczące projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” należy zgłaszać od 31 października do 7 listopada 2023 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz należy dostarczyć:
a) osobiście lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1
b) albo wysłać skan e-mailem na adres: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.

Projekt programu jest również dostępny do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. 38 (II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30.


Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia opinii.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Pozostałe aktualności

otwarte drzwi w ramach kampanii biała wstążka w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Piszu
06.12.2023

PCPR w Piszu – akcja Otwarte Drzwi w ramach Kampanii "…

Uczeń Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu mistrzem świata
29.11.2023

Uczeń I LO w Orzyszu mistrzem świata

Konferencja podsumowująca projekt Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie
29.11.2023

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt LGR „…

Zawodniczka z Orzysza stypendystką akcji Stomil Więcej Niż Klub
23.11.2023

Kornelia Piekarska stypendystką akcji „Stomil Więcej Niż…