19.05.2022

Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka

zgromadzeni goście

Powiatowe obchody Dnia Strażaka rozpoczął uroczysty apel 18 maja na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.
Uczestniczyli w nim, oprócz druhen i druhów oraz pracowników służby cywilnej KP PSP w Piszu, także goście, a wśród nich m.in.: Posłowie na Sejm Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska oraz przedstawiciele lokalnych samorządów gminnych. Powiat Piski reprezentowali Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska, Starosta Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki oraz Członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda. 


Tegoroczne obchody połączono z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystego apelu wręczone zostały medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa", awanse na wyższe stopnie służbowe w poszczególnych korpusach oraz listy gratulacyjne. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu przekazano lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. 


Poseł Jerzy Małecki, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piszu, nagrodzony został brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
Składając druhnom i druhom życzenia w imieniu władz samorządowych powiatu piskiego, Starosta Andrzej Nowicki podziękował za trudną, odpowiedzialną służbę oraz gotowość niesienia pomocy.

Pozostałe aktualności

Wystawa fotograficzna poświęcona działalności Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
29.06.2022

Wystawa fotograficzna Społeczne Ognisko Muzyczne 1968 – 2022

Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży 10 lipca 2022
27.06.2022

Zwody spławikowe dla dzieci w Piszu

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle
27.06.2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

AED dal Pisza
24.06.2022

AED dla Pisza