25.05.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Pisz

58 sesja Rady Powiatu w Piszu

Podczas 58 sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się we wtorek, 23 maja, Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu w Piszu wotum zaufania oraz jednomyślnie zaakceptowała wniosek w zakresie udzielenia absolutorium. 

Obok wotum zaufania oraz absolutorium, podczas wtorkowej sesji Radni przyjęli także uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe powiatu piskiego za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia. Andrzej Nowicki – Starosta Piski zabierając głos po przyjęciu w/w uchwał podkreślał, iż miniony rok był dobrym okresem dla Powiatu Piskiego co widoczne jest między innymi poprzez ilość zrealizowanych i trwających inwestycji. Wskazywał również, iż wyniki, zarówno finansowe jak i w zakresie inwestycji, są zasługą dobrej współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu a Radą oraz znakomitej pracy wykonanej przez wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Piszu z Panią Barbarą Koprowską – Skarbnik Powiatu Piskiego na czele. To właśnie dzięki merytorycznej, rzetelnej pracy Pani Skarbnik wszystkie działania inwestycyjne realizowane są zgodnie z finansowymi możliwościami co przekłada się także na stabilność funkcjonowania oraz działania samorządu powiatowego w kolejnych latach. Dziękując za udzielone Zarządowi poparcie, przyznał że być może w minionym roku można było zrobić więcej, jednak powiat dysponując ograniczonym budżetem dzielił się środkami z innymi podmiotami, wszędzie tam, gdzie takie wsparcie było niezbędne. Stwierdził również, iż przyjęty przed laty kierunek powiatu, polityka w zakresie ekonomii powiatu, dotychczas się sprawdzał i nadal jest aktualny. Świadczy o tym między innymi kondycja finansowa, czy pozytywne opinie podmiotów zewnętrznych, w szczególności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o założeniach oraz realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Piszu. 

Obrady 58 Sesji Rady Powiatu Pisz były także okazją do podziękowań dla Pani Edyty Polak – Sekretarz Powiatu Piskiego oraz pracowników starostwa za wykonywaną pracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie. 
 

Pozostałe aktualności

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
20.06.2024

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja
19.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
14.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Warmińsko-Mazurskie Centrum Organizacji Pozarządowych
14.06.2024

Warmińsko-Mazurskie Centrum Organizacji Pozarządowych