19.07.2022

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu piskiego w 2022 roku

lista jednostek - grafika

Starosta Piski przypomina, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego mieszkańcom powiatu piskiego, opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”. https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=364


Lista obejmuje w szczególności nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego oraz rynku finansowego.

 

 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…