24.11.2021

Kampania 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach Kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” zorganizowało w dniu 19 listopada 2021r. w Centrum warsztaty dla dzieci i młodzieży. W ramach zajęć dzieci przygotowały plakaty promujące akcje oraz pomarańczowe wstążki-symbol kampanii.

Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju  i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają: 

  • ostrzegać
  • zwracać uwagę
  • uczyć widzieć więcej i lepiej. 

Razem budujmy świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…