15.11.2021

INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

    Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

    Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie społecznego uczestnictwa w ważnych dla Powiatu Piskiego sprawach poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach oraz poznanie opinii osób zainteresowanych.

    Konsultacje społeczne będą mieć zasięg ogólnopowiatowy. Z uwagi na zasięg terytorialny konsultowanych dokumentów, równocześnie prowadzone będą na obszarze powiatów szczycieńskiego, nidzickiego i działdowskiego. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu we współpracy z wykonawcą dokumentacji - Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie. Czas trwania konsultacji: 23 dni w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r .

Uwagi i wnioski mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej udostępnionej na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl.
     

 

 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…