You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursu FIO „Warmia Mazury Lokalnie III”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  z siedzibą  w Rucianem- Nidzie serdecznie zaprasza dnia 07. 08. 2018 r. na godzinę 15.00 do siedziby Stowarzyszenia mieszczącego się w Rucianem- Nidzie, ul. Kolejowa 2B na spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji.

STYPENDIA POMOSTOWE DYPLOM Z MARZEŃ 2018/2019

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  z siedzibą w Rucianem - Nidzie już po raz 13 jest operatorem lokalnym Programu „Dyplom  z Marzeń”, które skierowany jest do studentów I roku studiów stacjonarnych.  W roku 2018/19 to XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a jego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w Programie od 2005 roku i przyznało dotychczas 52 stypendiów.

„Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych”
W dniach 12 – 13 lipca delegacja pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu oraz podległych placówek przebywała w partnerskim mieście Alytus w ramach realizacji projektu „Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych”.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1648N w miejscowości Uściany Stare

Przebudowa drogi

 

W dniu 20 lipca 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 58 (Ruciane-Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże) od km 15+632 do km 15+882 w m. Uściany Stare. Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. 12-200 Pisz,  ul. Czerniewskiego 2.

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku  na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga  i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga  i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

KOLEJNE PROJEKTY TRANSGRANICZNE

W dniu 27.06.2018 r. w siedzibie starostwa podpisano kolejny wniosek aplikacyjny, który złożony zostanie do konkursu- w ramach  3 naboru wniosków do Programu Interreg V-A Litwa- Polska. Beneficjentami projektu ujętego we wniosku są: Powiat Piski- jako Lider projektu oraz partnerzy projektu: Miasto Alytus oraz Muzeum  A .Matutis w Alytusie.

Klauzula o RODO