Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nowy Projekt - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w projekcie pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie”. Szczegóły wsparcia oraz regulamin rekrutacyjny do projektu dostępne są na stronie

 

Strona Projektu

 

Projekt pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego , Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe

SZKOLENIE STRAŻAKÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W środę, 12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków - ratowników, którego ukończenie jest niezbędne do udziału w akcjach ratowniczych. W szkoleniu, które trwało ponad dwa tygodnie i składało się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych zakończonych egzaminem, wzięło udział dwie druhny oraz trzynastu druhów z jednostek OSP z terenu powiatu piskiego. Za sprawny przebieg szkolenia odpowiadali dowódcy JRG: kpt. Andrzej Paprota oraz mł. kpt. Jerzy Zach. Podczas zorganizowanej w sali konferencyjnej Komendy PPSP uroczystości zakończenia szkolenia, uczestnicy otrzymali zaświadczenia, które wręczył wicestarosta - Marek Wysocki oraz zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Paweł Pieńkosz. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP reprezentował sekretarz oddziału- druh Mariusz Semenowicz.

OŚWIATA W POWIECIE PISKIM NA CORAZ WYŻSZYM POZIOMIE

Dobre wiadomości czekają obecnych i przyszłych uczniów ZS nr 1 w Białej Piskiej i ZSL w Rucianem- Nidzie. W najbliższym czasie zrealizowane zostaną kolejne 2 projekty, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie projektów pn.: „Nowoczesność i precyzja” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” nastąpiło 13 kwietnia w siedzibie starostwa.

„Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej” to projekt zakładający modernizację oferty kształcenia poprzez modyfikację programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz wprowadzenie nowego kierunku kształcenia- mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Dzięki projektowi nastąpi również kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie obu kierunków nauczania. Ponadto, realizowane będą działania z zakresu dostosowania umiejętności dydaktycznych nauczycieli ZS nr 1 Biała Piska, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, w tym w zakresie geometrii zawieszania pojazdów i diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu. Czworo nauczycieli kształcenia zawodowego ZS nr 1 Biała Piska odbędzie staż w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisała porozumienia o współpracy, tj.: Gospodarstwo Rolne A.M. Kurzątkowscy, Gospodarstwo Rolne Strumiłowscy W.A. oraz PHU CARLIDER Borzymowski Mirosław. Całkowita wartość projektu wynosi 1 372 444,70 zł, udział środków UE: 1 166 578,00 zł.

INWESTUJEMY W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

"Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe" stanowi kolejny projekt inwestycyjny Powiatu Piskiego, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.


Projekt znalazł się na 3 miejscu listy projektów zatwierdzonych 11 kwietnia przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Wnioski o dofinansowanie można było składać w okresie od 29.09-07.11.2016 r. Do konkursu złożono 13 projektów, z czego do oceny merytorycznej przekazano 12. Zarząd Województwa do dofinansowania zatwierdził jedynie 8 projektów, na łączną kwotę 26 451 216,30 zł, w tym kwotę wnioskowanego dofinansowania 21 973 847,21 zł.


Całkowity koszt złożonego przez Powiat Piski projektu to kwota 3 125 000 zł, z czego przyznano dofinansowanie w kwocie 2 578 125 zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia rozbudowana zostanie istniejąca infrastruktura edukacyjna na terenie Zespołu Szkól Leśnych w Rucianem-Nidzie. Powstaną warsztaty szkolne i wiata magazynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany zostanie teren wokół inwestycji. Dopełnieniem inwestycji będzie wyposażenie nowopowstałych obiektów dydaktycznych. Najważniejszym z efektów realizowanego projektu będzie utworzenie na bazie powstałej infrastruktury branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU).


Realizacja inwestycji ruszy niebawem, rzeczowe rozpoczęcie pierwszych działań planowane jest bowiem na lipiec bieżącego roku. W pierwszej kolejności musimy oczywiście podpisać umowę o dofinansowanie, ale to już tylko formalność, która już dziś pozwala nam cieszyć się z kolejnych pozyskanych funduszy. Wierzymy, ze sukces tego przedsięwzięcia przyniesie nie tylko poprawę i dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy warunków kształcenia zawodowego w naszym powiecie, ale również sukcesywny rozwój naszego regionu.

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

Trzy drużyny składające się z wychowanków Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu stanęły na podium Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” w piłce nożnej.

Do siedemnastej edycji rozgrywek, które uchodzą za największe tego typu w Europie, zgłosiło się ponad 320 tys. dziewcząt i chłopców z całej Polski. Do walki o zwycięstwo w województwie warmińsko-mazurskim wystartowało 429 drużyn, w tym 107 ekip dziewcząt i 322 chłopców. Do finału regionu warmińsko-mazurskiego zakwalifikowały się 92 drużyny z 21 okręgów, z których w kategorii dziewcząt „Skrzaty” zajęły drugie miejsce, a „Biedroneczki” i „Diamond” trzecie.

- Byłoby może jeszcze lepiej, gdyby nie ta odległość do Iławy, którą mamy do pokonania z Pisza. Mimo wszystko ogromny sukces, którego dokonaliśmy. Za ten wynik dziewczętom należą się nie tylko brawa, ale i szacunek – mówi Jerzy Karwowski, instruktor z Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

Najbliżej zwycięstwa w całym turnieju była drużyna „Skrzaty”, która wygrała wszystkie swoje mecze. O tym, że nie było łatwo, wiedzą pozostałe, startujące drużyny z naszego regionu.

GALA SPORTU 2017

Miło nam poinformować, że reprezentanci Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wzięli udział w „Gali Sportu 2017”, która odbyła się w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Gala Sportu była okazją do podsumowania roku oraz nagrodzenia osób zaangażowanych w rozwój sportu na Warmii i Mazurach. Statuetki samorządu województwa warmińsko-mazurskiego powędrowały m.in. do najlepszych zawodników i trenerów.

DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piszu realizuje w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości