SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


Wspólnie taniej

Grupa Zakupowa, której liderem jest gmina Biała Piska skupiająca 22 podmioty między innymi jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiat Piski, Gminę Orzysz oraz Gminę Biała Piska zawarła 4 marca br. umowę na dostawę energii elektrycznej.


Skupiająca m.in. samorządy z terenu Powiatu Piskiego Grupa Zakupowa zrzeszona w Pomorskiej Grupie Konsultingowej już od kilku lat prowadzi zakup energii elektrycznej dla stowarzyszonych w niej podmiotów. Dzięki temu w ramach zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku stowarzyszone podmioty mogą uzyskać wymierne oszczędności na poziomie od 15% do 30% w stosunku do obowiązujących zgodnie z cennikiem stawek. W roku bieżącym w ramach rozstrzygnięcia dwóch przetargów dostawcą energii elektrycznej dla lokali i obiektów została ENERGA Obrót S.A (wartość zamówienia 2.274.223,05zł), oraz TAURON SPRZEDAŻ Sp. Z o.o. w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (wartość zamówienia 987.984,45zł).


Spotkanie informacyjne na temat nowego okresu programowania 2014 - 2020

W dniu 25 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Piszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Podczas spotkania Pani Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie dokonała prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, gmin oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Piskiego.


Warmia i Mazury w pigułce

Największy w Polsce projekt wikipedyczny o charakterze regionalnym zawierający przeszło 7 tys. haseł tematycznych o Warmii i Mazurach opisujących przeszłość oraz teraźniejszość regionu.


Internetowa Encyklopedia Warmii i Mazur to największa w Polsce encyklopedia regionalna, stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących przystępnie i skrótowo zaprezentowanej wiedzy o naszym regionie. Obecnie sama Encyklopedia zawiera 7 tys. haseł, ale razem ze swoim bratnim projektem – Leksykonem Kultury Warmii i Mazur, liczą już ponad 13 tys. haseł.


W przyszłości Leksykon Kultury zostanie włączony do Encyklopedii, tak, by maksymalnie ułatwić użytkownikom poruszanie się po bazie danych. Jednak już teraz wyszukiwarka Encyklopedii obsługuje również bazę Leksykonu, dając pewne wyobrażenie o merytorycznym zakresie obu portali.


Przywróceni pamięci

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Słowa preambuły ustawy z dnia 3 lutego 2011, roku stanowiącej Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, są wyrazem przywrócenia właściwego wymiaru historii Polski i Polaków. 48 lat po wykonaniu ostatniego wyroku śmierci na żołnierzu podziemia niepodległościowego, w rocznicę stracenia członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, bohaterowie polskiego podziemia antykomunistycznego przywróceni zostali pamięci potomnych.


IV sesja Rady Powiatu Pisz

Wspólne, ponadlokalne działania na rzecz rozwoju w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć wychodzących poza granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza w zakresie zewnętrznych możliwości finansowania - takie między innymi są główne założenia funkcjonującego od minionego roku stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.


Kwestia przystąpienia Powiatu Piskiego do stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” była jednym z punktów obrad IV sesji Rady Powiatu Pisz. Jednak zanim doszło do realizacji zaplanowanego porządku obrad, miało miejsce szczególne wydarzenie, zwłaszcza dla sportowców z terenu Powiatu Piskiego. Trwający od stycznia „Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Piskiego 2014” doczekał się rozstrzygnięcia. W toku głosowania esemesowego wyłoniono zwycięzców, którymi zostali: załoga kl. cadet Gabriel Jermacz i Piotr Leymańczyk Agnieszka Trzcińska – badmintonistka i Weronika Sikorska – piłka nożna . Okolicznościowe puchary oraz nagrody wręczyli Marek Wysocki – Starosta Piski, Andrzej Kurzątkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Pisz, Elżbieta Maszkiewicz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz, Jacek Krom oraz Elżbieta Żywczyk – Redaktor Naczelna Gazety Piskiej. Pomysłodawcą i organizatorem przeprowadzanego od kilku lat Plebiscytu jest olsztyńska Spółka „Edytor”, wydawca Gazety Piskiej.


Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej działką 539/3 o powierzchni 0,4071 ha, położonej w Piszu obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami 537/1, 537/2.

"Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji" - nowy projekt

W ciągu najbliższych dwóch lat w ZSL w Rucianem-Nidzie będzie realizowany projekt "Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji". W ramach projektu do Francji wyjadą 4 dziesięcioosobowe grupy uczniów z opiekunem na 6-tygodniowe staże w branżowym przedsiębiorstwie Robin Pépinières. Program stażu przewiduje realizację praktycznych zadań zawodowych z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.


Uczestnicy dodatkowo będą poznawać francuską kulturę, zwiedzać przepiękną okolicę (Alpy Wysokie oraz Prowansja) oraz szlifować język angielski, który jest językiem projektu.


ELIMINACJE POWIATOWE OLIMPIADY OC

W dniu 12 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyły się powiatowe eliminacje XX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Eliminacje zostały zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa przy współudziale Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu.
Tegoroczna edycja olimpiady, której celem była przede wszystkim popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów z terenu powiatu piskiego. Wzięło w niej udział 12 osób- wyłonionych w eliminacjach szkolnych.