SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


FUNDUSZE EUROPEJSKIE W TEORII I PRAKTYCE

Konferencja otwarta pt. „Fundusze RPO oraz KFS w kontekście możliwości wsparcia dla sektora przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu” , która miała miejsce w poniedziałek 22 czerwca w Piszu, zgromadziła przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. Uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji w zakresie osi priorytetowych oraz omówienia ewentualnych wątpliwości w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Piszu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu konferencję otworzył Andrzej Nowicki – Starosta Piski. Po przywitaniu zgromadzonych na konferencji gości Starosta poprosił o zabranie głosu Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pan Marszałek w zwięzłych słowach scharakteryzował rozpoczęty w minionym roku okres finansowania, podkreślając przy tym, że wprawdzie dostępne środki zwiększyły się o 300 mln euro, jednak są to pieniądze trudniejsze niż w poprzednim okresie finansowania. Słusznie wskazał także, że nawet najlepsza dystrybucja dostępnych środków nie przyniesie oczekiwanych efektów jeśli nie będzie „drugiej strony” – odbiorców dotacji, bez których nie ma możliwości dobrego spożytkowania dostępnych środków. Poprzedni okres programowy, zarówno w skali województwa Warmińsko-Mazurskiego jak i Powiatu Piskiego przyniósł doskonałe spożytkowanie pozyskanych środków. Warto w tym miejscu uwydatnić iż tylko do Powiatu Piskiego trafiło 150 mln zł, wykorzystanych prze liczne podmioty i instytucje.

W „NOWYM OGÓLNIAKU” SIŁA, MOC I ENERGIA

Refren utworu skomponowanego specjalnie na jubileusz 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu na długo pozostanie w pamięci wszystkim uczestnikom szkolnego święta. Tak samo w pamięci pozostaną wspomnienia – te świeże i te przywrócone dzięki licznej obecności absolwentów, byłych i obecnych pracowników oraz wszystkich, którzy czują mocną wieź z II LO w Piszu.
Uroczystości jubileuszowe, które miały miejsce w piątek, 19 czerwca, zostały rozpoczęte mszą świętą dziękczynną odprawioną w kościele p.w. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu. Następnie, tuż po godzinie 11 na salę gimnastyczną II LO wprowadzony został poczet sztandarowy, a chór pod batutą Lecha Ostrowskiego wykonał hymn państwowy – oficjalne uroczystości zostały rozpoczęte. Obok powitania zaproszonych gości i wspomnień z minionych lat ta część obchodów przyniosła wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły wypowiedzianych i złożonych przez gości. Nie brakowało także ciekawych, „odkurzonych” sprzed lat anegdot, które każdorazowo wywoływały salwy śmiechu oraz wzruszenie.
 

KONFERENCJA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA FUNDUSZY UNIJNYCH

Starosta Piski Andrzej Nowicki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Marcin Kamiński
zapraszają na otwartą konferencję pt.
”Fundusze z RPO oraz KFS w kontekście możliwości wsparcia dla sektora przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu”
która odbędzie się 22 czerwca 2015 roku W sali konferencyjnej Hotelu ROŚ w Piszu, Aleja Turystów 3

ZROZUMIEĆ AUTYZM

W dniu 11 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się Konferencja Powiatowa pn. „Zrozumieć Autyzm: - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
Program „Zrozumieć Autyzm” objęty został patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY 2015

W dniu 3 czerwca 2015 r. w ramach trwających XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbył się Integracyjny Festyn Rodzinny pod hasłem „Rodzina Drogowskazem Życia”. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz Starostwo Powiatowe w Piszu przy współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu.

SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ – DZIECI NA SPORTOWO

307 zawodników z 9 szkół Powiatu Piskiego zmierzyło się w ramach I Powiatowych Zawodów Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

Citius, altius, fortius – ta łacińska dewiza ruchu olimpijskiego, którą tłumaczy się: Szybciej, wyżej, mocniej, przyświecała wszystkim sportowcom, któryż stanęli w szranki w poniedziałek, 1 czerwca. Nowy stadion przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu po raz pierwszy stał się tym samym areną tak dużej imprezy, promującej dyscypliny lekkoatletyczne, zdrowy tryb życia, sportową rywalizację. Zmagania lekkoatletyczne, między innymi biegi na dystansach 60, 100, 200, 400 i 800 metrów, sztafeta 4X100 metrów oraz pchnięcie kulą i skoki w dal oraz wzwyż pokazały dobitnie, iż w Powiecie Piskim nie brakuje utalentowanej młodzieży, która być w może w przyszłości szeroko rozsławi Ziemię Piską.

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w telewizji publicznej, jak i dzięki specjalnej aplikacji na smartfony.


Od 1 stycznia 2015 r. Regionalny System Ostrzegania jest w pełni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w aplikacji mobilnej. 1 lipca 2015 r. RSO obejmie cały MUX-3 czyli wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej Telewizji Cyfrowej i powiadamianie SMS (dla osób które wyrażą chęć otrzymywania takich komunikatów poprzez zgłoszenie swojego numeru telefonu do bazy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).


Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na doroczną Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2015 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.

Wydarzenie poświęcone będzie najbardziej istotnym, aktualnym sprawom warmińsko-mazurskiego sektora pozarządowego. Głównym motywem tegorocznego spotkania będzie szeroko pojęta współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Pojawi się też tematyka związana z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Będzie także mowa o czekających nas zmianach w uregulowaniach prawnych dotyczących sektora pozarządowego.

Szczegóły znajdziecie Państwo >>> tutaj <<<

Informacja - Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie

Programy profilaktyczne, które są realizowane w Województwie Warmińsko – Mazurskim, przez placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej .

Informacja dla ubezpieczonych o możliwości wykonania badań.

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną - wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu.

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;

  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne),

dodatkowo złożyły deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej).

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA NA LATA 2014 - 2020

Nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 oficjalnie zainaugurowano w Olsztynie 28 maja bieżącego roku. W ramach konferencji miało również miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny , w którego składzie znajdują się przedstawiciele samorządów, strony rządowej, partnerzy spoza administracji, reprezentanci związków zawodowych, organizacji pracodawców, środowiska naukowego czy pożytku publicznego. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych wydaniach biuletynu, w strukturach Komitetu zasiada Starosta Piski Andrzej Nowicki, pełniąc rolę reprezentanta Związku Powiatów Polskich. Jak przedstawiono podczas konferencji, o dofinansowanie będzie można ubiegać się w ramach 12 osi priorytetowych zakładających wsparcie przedsięwzięć z dziedzin takich jak: przedsiębiorczość, szkolnictwo, technologie informacyjno-komunikacyjne, transport, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona przyrody, kultura i dziedzictwo, rewitalizacja, dostępu do usług publicznych, regionalny rynek pracy oraz włączenie społeczne.