SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


Trwają konsultacje społeczne białych obszarów NGA

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznychI któych celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje odpowiednia infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.


Konsultacje społeczne trwają od 16 marca do 15 maja br. Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyii punkty adresowe, w których nie występuje infrastruktura sieci NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.


Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.


Na konsultacje składają się dwa procesy:

  • weryfikacja zidentyfikowanych białych obszarów NGA;
  • zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA.


Więcej informacji o konsultacjach społecznych dostępnych jest na stronie: https://mac.gov.pl/konsultacje.

Pełna treść wiadomości


GRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻYW RUCIANEM NIDZIE
we współpracy z partnerami biznesowymi, lokalnymi samorządami i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX" 2015 r.


W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX" można uzyskać na stronie internetowej organizacji lub:
Karolina Śliwka, asystentka koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie,
spdimrn.karolina@gmail.com, tel.: 500 122 811
lub
Alina Kierod, Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie
kierod@op.pl tel.: 510 211 940
lub
spdimrn@gmail.com
tel.: 500 227 829


IV TARGI SZKÓŁ I UCZELNI WYŻSZYCH

Tegoroczna edycja targów, która odbyła się 14 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu, była możliwością do prezentacji oferty 19 szkół i uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Impreza miała charakter informacyjny jednak dzięki bezpośredniemu kontaktowi „uczelnia – przyszły student”, umożliwiła doprecyzowanie prezentowanych w materiałach promocyjnych informacji.

IV PISKIE POWIATOWE TARGI PRACY ZA NAMI

Bezpośredni kontakt, konfrontacja wzajemnych oczekiwań i wymagań, promocja aktywizacji zawodowej, to główne założenia czwartej już edycji Piskich Powiatowych Targów Pracy. 10 kwietnia, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, swoją ofertę zaprezentowało 36 wystawców reprezentujących branże: gastronomiczne, turystyczne, hotelarskie, handlowe, usług w zakresie budownictwa, mechaniki pojazdowej oraz produkcji drzewnej.
Największą ilość stanowisk pracy spoza powiatu piskiego oferowały służby mundurowe – 122 (straż graniczna – 43, wojsko – 72, policja – 7). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy Portu Lotniczego Szymany. Pracodawca oferował pracę ochraniarzom, pracownikom technicznym i pracownikom administracji – łącznie 70 stanowisk. Agencje pracy oferowały 59 miejsc pracy, głównie dla opiekunek osób starszych i pracowników trudniących się sadownictwem.

3 grudnia 2014 roku u Mateusza zdiagnozowano niezwykle rzadką chorobę


3 grudnia 2014 roku u Mateusza zdiagnozowano niezwykle rzadką chorobę - zespół hemofagocytarny. Zapoczątkowało to u niego heroiczną walkę o życie. Pogodny i wrażliwy 12-latek wygrał bitwę o życie na oddziale intensywnej terapii, gdzie trafił w stanie krytycznym zanim zdiagnozowano u niego tę zagrażającą życiu chorobę. Jedyną szansą dla Mateusza jest przeszczepienie komórek macierzystych bądź szpiku od dawcy niespokrewnionego.


Największe marzenie Mateusza
Mateusz cieszy się każdym nowym dniem, nigdy nie narzeka. Mimo tego, iż pozostaje zamknięty w szpitalnej izolatce, jest na bieżąco ze wszystkimi meczami lig polskiej i zagranicznych. Jego uwadze nie ujdzie żadne nowe osiągnięcie największych gwiazd futbolu. Mimo zagrażającej jego życiu chorobie, marzy o zostaniu jedną z nich. Mateusz pragnie powrotu do codziennych treningów w szkole oraz beztroskich meczów z przyjaciółmi i starszym bratem.


ŚLUZA NA PISIE

Sezon turystyczny jeszcze się nie rozpoczął, a już z niepokojem patrzymy na niski poziom wód w jeziorach i rzekach naszego regionu. To właśnie ta problematyka była tematem spotkania, które odbyło się 27 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Zaproszenie, pomysłodawcy spotkania Pana Andrzeja Nowickiego Starosty Piskiego, przyjęli m.in. Pani Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która od momentu objęcia funkcji aktywnie włącza się w działania na rzecz poprawy sytuacji hydrologicznej Mazur, Pan Krzysztof Strykier oraz Pan Zbigniew Ostrowski przedstawiciele sektora prywatnego, Pani Magdalena Dziewa konsultant ds. dokumentacji środowiskowego ekologicznych oraz pracownicy tut. Starostwa.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono realizację inwestycji polegającej na wykonaniu stopnia wodnego na rzece Pisie w skład, którego wchodzić będzie m.in. śluza, jaz, mała elektrownia wodna, przepławka. Przedstawiono także rolę stopnia wodnego w racjonalnym gospodarowaniu wodą w zakresie:
- ochrony przeciwpowodziowej,
- wyrównania przepływu rzeki Pisy w skali roku hydrologicznego,
- stabilizacji kierunków siedliskowych w zasięgu oddziaływania wód,
- potrzeb rolnictwa, rybactwa i ludności;


Uczestnicy uznali, iż w chwili obecnej za priorytetowe należy uznać działania zmierzające do zainteresowania zaistniałym problemem jak największej rzeszy mediów ogólnopolskich, należy przeanalizować możliwe źródła sfinansowania zarówno wykonania dokumentacji technicznej jak i całej inwestycji, wskazano również możliwość działania w charakterze partnerstwa publiczno-prawnego.

V SESJA RADY POWIATU PISZ

„Wystarczy niewiele, by zmienić wiele” – takie właśnie hasło przyświeca od samego początku Samorządowemu Konkursowi Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Eliminacje do ogólnopolskiego finału miały miejsce, tak jak w latach ubiegłych, także w powiecie piskim. Cel konkursu, jakim jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, życzliwość, nie są obce młodzieży z terenu naszego powiatu. Jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski składając gratulacje laureatowi oraz wyróżnionym, zaangażowanie i oddanie idei wolontariatu, jaką prezentuje piska młodzież są godne podziwu, jest to postawa warta zauważenia i wyróżnienia. W drodze tegorocznych eliminacji powiatowych, komisja konkursowa w składzie: Andrzej Nowicki – Starosta Piski, ks. Marcin Pysz oraz Małgorzata Świerczewska – Dyrektor Piskiego Domu Kultury, wyłoniła zwycięzcę, który tym samym będzie reprezentować nasz powiat na szczeblu ogólnopolskim. Laureatem został Paweł Długozima, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Piszu. Słowa uznania oraz gratulacje skierowano także do opiekunki Pawła– siostry Anny Małdrzykowskiej. Komisja konkursowa wyróżniła ponadto młodzież z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, gratulując przy tym Alinie Kierod- tak wspaniałych wychowanków. Wraz z zakończeniem miłego akcentu, ukazującego jak wielkie i bezinteresowne serca ma młodzież z powiatu piskiego, Andrzej Kurzątkowski– Przewodniczący Rady Powiatu Pisz, otworzył sesję Rady.

"BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA- TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA!"

Właściwa postawa oraz świadomość występowania różnorodnych zagrożeń w życiu codziennym, mogą uratować życie lub zdrowie wielu z nas. Zainteresowanie tematem bezpieczeństwa, właściwego zachowania i prawidłowego postępowania od lat najmłodszych, było celem XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, któremu w tym roku przyświecało hasło "Bezpieczeństwo i rozwaga- tego od Ciebie każdy wymaga!".
Konkurs, którego głównym organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, skierowany był do dzieci i młodzieży z całej Polski w tym m.in. ze szkół powiatu piskiego.
Eliminacje powiatowe do konkursu przeprowadzili, 23 marca, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu, którzy na co dzień koordynują szeroko rozumianą kwestię bezpieczeństwa i obrony cywilnej w powiecie piskim.
 

Finał Piskiej Środowiskowej Ligi Piłki Siatkowej 2015 o Puchar Starosty Piskiego

W piątek, 20 marca zakończyły się trwające od stycznia rozgrywki Piskiej Środowiskowej Ligi Piłki Siatkowej. Ubiegłoroczni mistrzowie, drużyna Powiatu Piskiego, kolejny raz udowodniła swoją wyższość.


Finałowe mecze, rozegrano 20 marca w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Stracie o miano najlepszego zespołu, nie bez problemów wygrał skład Powiat Piski, który w czterosetowej rozgrywce pokonał Mar Mir. W rozgrywce o trzecie miejsce swoją wyższość pokazał zespół Kalinowski &CO Volley Team, spychając Nauczycieli poza podium. Dalsze miejsca w tegorocznych rozgrywkach zajęły odpowiednio zespoły Straży Pożarnej o Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Finał Piskiej Środowiskowej Ligi Piłki Siatkowej zakończył się dekoracją zwycięzców, której dokonali Andrzej Nowicki – Starosta Piski oraz Włodzimierz Miszczak – Dyrektor ZSZ w Piszu, którzy wręczyli okolicznościowe dyplomy i statuetki. Jak podkreślił podczas dekoracji Starosta Piski, poziom gry był bardzo wysoki, można powiedzieć na poziomie ligowym.