SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


Mistrzowskie Cadety

Już niebawem, 1 sierpnia, włoskie jezioro Garda stanie się areną zmagań w ramach Mistrzostw Świata w klasie Cadet. Pośród siedmiu załóg reprezentujących w Mistrzostwach Polskę znaleźli się także żeglarze z Pisza. Załogi Piotr Leymańćzyk/Gabriel Jermacz oraz Maciej Lipiński/Krystian Krysiak będą rywalizować z reprezentacjami 11 innych krajów.


Wchodzący w skład polskiej kadry żeglarze z Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wraz z trenerami – Józefem Bąkiem i Tadeuszem Swerplem wyruszyli z Pisza 24 lipca kierując się na Fragilia della Vela Riva nad j. Garda. Malownicze włoskie jezioro, z występującymi tam wiatrami jest miejscem stworzonym do zmagań regatowych. Zapewnia przy tym spektakularne widowisko wszystkim obserwatorom, szczególnie z punktów widokowych na urwistych brzegach. W okresie poprzedzającym Mistrzostwa, żeglarze z Pisza wraz z pięcioma pozostałymi załogami wchodzącymi w skład kadry polskiej poznają akwen oraz sprawdzą formę. Rozpoczynające się w sobotę, 1. sierpnia Mistrzostwa Świata, w których uczestniczyć będą w sumie reprezentacje 12. krajów potrwają do 7. sierpnia.


KINO POD GWIAZDAMI

Z inicjatywy Banku BGŻ BNP PAribas SA Oddział w Piszu oraz pod patronatem Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 31 lipca 2015 roku odbędzie się w Piszu piknik rodzinny pod nazwą „KINO POD GWIAZDAMI”.

 

Piknik rozpocznie się o godzinie 13:00. W programie prezentacja sztuk iluzji, quizy wiedzy filmowej, tropienie bajkowych postaci, kinowe kalambury, liczne konkursy z nagrodami i zabawami dla dzieci oraz młodzieży. Wieczorem nastąpi ciąg dalszy atrakcji – plenerowa projekcja dwóch filmów:

 

18:00 – Pingwiny z Madagaskaru,
20:00 – Skyfall

 

W każdym z seansów w strefie może uczestniczyć 300 osób. Zakończenie pikniku przewidziane jest na godzinę 22:00. Pełnoletni uczestnicy pikniku będą uprawnieni do udziału w losowaniu o nagrodę główną – samochód KIA RIO.


Serdecznie zapraszamy.

SZTANDAR ZAWISZAKÓW

Sztandar jednostki – symbol wywodzący się z dawnych znaków bojowych jest obecnie symbolem tradycji, wierności, honoru i męstwa, jest symbolem tego, czego Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. W przypadku 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej historia sztandaru jest wprawdzie krótka jednak już bogata doświadczeniem, także bojowym, zdobytym w trakcie niebezpiecznych misji zagranicznych. Rocznica nadania sztandaru Brygadzie nie jest również przypadkowa, przypada w dniu upamiętniającym chwałę oręża polskiego – bitwy pod Grunwaldem. Ten dzień jest dla żołnierzy podwójenie ważny. To także wspomnienie ich patrona – Zawiszy Czarnego z Grabowa.
Uroczystości związane ze świętem Brygady, w bieżącym roku, odbyły się 18 lipca na polach Grunwaldu. Tego dnia, żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, upamiętniając 605 rocznicę zwycięstwa wojsk polsko-litewskich, pełnili wartę honorową na Wzgórzu Pomnikowym wspólnie z harcerzami oraz szwoleżerami ze Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich i strzelcami ze Szwadronu Toporzysko 3. Pułku Strzelców Konnych.

Z WIZYTA U LITEWSKIEGO PARTNERA

Wicestarosta Marek Wysocki wraz z Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Beatą Sokołowską, na zaproszenie Mera Rejonu Alytus Algirdasa Vrubliauskasa, uczestniczyli w litewskim święcie z okazji Dnia Koronacji Króla Litwy Mindaugasa.

W uroczystościach, które miały miejsce 4 lipca w Daugai na Litwie, obok delegacji Powiatu Piskiego udział wzięły delegacje m.in. z Gruzji, Kosowa, Armenii, Białoruś i Ukrainy. Obok uroczystej gali uroczystościom państwowym towarzyszyły barwne stosika przegotowane tradycyjnie przez każdą z 11 gmin wchodzących w skład rejonu Alytus, na których prezentowano m.in. szereg wyrobów regionalnych. Jak podkreślił Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, tego typu spotkania są doskonałą okazją do zacieśniania współpracy z litewskimi partnerami. Współdziałanie, które trwa nieprzerwanie od 2008 roku zaowocowało wieloma pomyślnie zakończonymi przedsięwzięciami, jest również doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń zwłaszcza pod kątem realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

>>>galeria<<<

15 LAT DOŚWIADCZEŃ

16 lutego 2000 r. Powiat Piski zawarł umowę partnerską z Powiatem Schleswig-Flensburg. Rozpoczynające współpracę samorządy zobowiązały się do wniesienia wkładu w porozumienie narodów polskiego i niemieckiego poprzez rozwijanie przyjacielskich stosunków pomiędzy powiatami, wymianę młodzieży w celu wspólnego zbliżenia młodej generacji, pobudzenia i wspierania stosunków partnerskich między stowarzyszeniami i organizacjami stron umowy oraz lepszego zrozumienia i poznania kultury i języków obu stron.

Taki był początek dotychczas bardzo udanej i pieczołowicie rozwijanej współpracy transgranicznej. Współpracy, która z dobrym skutkiem jest kontynuowana także obecnie. Obchody jubileuszowe uświetniła wizyta delegacji niemieckiej z Kreispräsident – Urlich’em Brüggemeier’em oraz Johannesem Petersenem – byłym Kreispräsident Schleswig-Flensburg, która uczestniczyła m.in. w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Piszu i Rady Powiatu Pisz w dniu 25 czerwca br. W trakcie wspólnego, podniosłego spotkania, Andrzej Nowicki – Starosta Piski w swoim przemówieniu, podkreślił, iż: „15 lat partnerstwa pomiędzy Powiatem Piskim a Powiatem Schleswig-Flensburg to przede wszystkim wiele dobrych wydarzeń zwłaszcza w kontaktach na szczeblu samorządowym, społecznym czy oświatowym. Doświadczenia jakie wynieśliśmy z tych spotkań (Powiat Piski) i nadal czerpiemy z partnerstwa są wartościami nie do przecenienia, są wiedzą przekładaną na konkretne działania i rozwiązania tak dobrze służące mieszkańcom Ziemi Piskiej. Jednak najważniejszym profitem partnerstwa są przyjaźnie zawierane w przeciągu minionych lat przez nasze społeczności, samorządowców i młodych ludzi. Przyjaźnie budujące klimat pojednania, współpracy, partnerstwa i tak potrzebnego nam wszystkim szacunku dla odmienności. Współpraca zawiązana na szczeblu samorządów wpłynęła także na lokalne społeczności naszych regionów budując wzajemne zrozumienie i chęć utrwalania wzajemnych kontaktów”.

VIII SESJA RADY POWIATU PISZ

Porozumienie pomiędzy narodami w dużej mierze zależy od bezpośrednich kontaktów pomiędzy zwykłymi obywatelami, pomiędzy kolejnymi pokoleniami mieszkańców. W tym świetle, działania, jakie w ostatnich latach podjęli mieszkańcy partnerskich Powiatów Piskiego i Schleswig-Flensburg są bez wątpienia urzeczywistnieniem tej idei. Przesłanie towarzyszące działaniom skierowanym na osiągnięcie właśnie takich efektów znalazło odzwierciedlenie i wyraz w uchwale Rady Powiatu Piskiego. Podjęta uchwałą stanowi równocześnie wyraz uhonorowania ważnego jubileuszu 15-lecia współpracy z Partnerskim Powiatem Schleswig-Flensburg. Jest równocześnie podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy w minionych latach nie szczędzili wysiłku na umocnienie więzi pomiędzy Partnerami, a tym samym przyczynili się do przełamania stereotypów i umocnienia dobrych stosunków.

INFORMACJE KOMISJI KONKURSOWEJ / GRANTOWEJ

Komicja konkursowa prezentuje LISTĘ RANKINGOWĄ OFERT złożonych w ramach KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE LUB WSPARCIE ZADAŃ POWIATU W ROKU 2015. Zaznaczamy jednak, iż informacja ta nie jest gwarantem przyznania wnioskowanego dofinansowania, gdyż ostateczną decyzję w formie stosownej uchwały podejmuje Zarząd Powiatu w Piszu. Rekomendujemy do dofinansowania oferty, złożone przez organizacje, które uzyskały najwyższą ilość punktów w danym priorytecie, czyli oferty złożone przez: ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska, Klub Sportowy Śniardwy Orzysz, Piskie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej „Razem…”

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W TEORII I PRAKTYCE

Konferencja otwarta pt. „Fundusze RPO oraz KFS w kontekście możliwości wsparcia dla sektora przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu” , która miała miejsce w poniedziałek 22 czerwca w Piszu, zgromadziła przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. Uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji w zakresie osi priorytetowych oraz omówienia ewentualnych wątpliwości w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Piszu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu konferencję otworzył Andrzej Nowicki – Starosta Piski. Po przywitaniu zgromadzonych na konferencji gości Starosta poprosił o zabranie głosu Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pan Marszałek w zwięzłych słowach scharakteryzował rozpoczęty w minionym roku okres finansowania, podkreślając przy tym, że wprawdzie dostępne środki zwiększyły się o 300 mln euro, jednak są to pieniądze trudniejsze niż w poprzednim okresie finansowania. Słusznie wskazał także, że nawet najlepsza dystrybucja dostępnych środków nie przyniesie oczekiwanych efektów jeśli nie będzie „drugiej strony” – odbiorców dotacji, bez których nie ma możliwości dobrego spożytkowania dostępnych środków. Poprzedni okres programowy, zarówno w skali województwa Warmińsko-Mazurskiego jak i Powiatu Piskiego przyniósł doskonałe spożytkowanie pozyskanych środków. Warto w tym miejscu uwydatnić iż tylko do Powiatu Piskiego trafiło 150 mln zł, wykorzystanych prze liczne podmioty i instytucje.