Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW sticky iconK O M U N I K A TW związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku, zwierającym polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników administracji samorządowej, Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie ciągłym będzie realizowało zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa i potrzeby urzędu.
W związku z powyższym, od dnia 3 listopada 2020 r. urząd przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy będą naprzemiennie wykonywali swoje obowiązki w urzędzie lub w domu, w sposób zdalny. Urząd nie zaprzestaje pracy, na bieżąco wykonując zadania pilne i niecierpiące zwłoki i niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

1. obsługa odbywać się będzie w godz. 08.00 - 14.00 na specjalnie wyznaczonych stanowiskach, przez tzw. "okienka".
2. w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikiem urzędu, w Wydziale Komunikacji tut. starostwa, dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Obsługa odbywa się w takich przypadkach przy za-chowaniu reżimu sanitarnego- Klient winien mieć zakryty nos i usta i dokonać dezynfekcji rąk specjalnie do tego przeznaczonym płynem lub przejść przez specjalną komorę dezynfekcyjną ustawioną przed salą obsługi w Wydziale Komunikacji.
3. w urzędzie nadal czynna jest kasa w godz. od 08.00 do 14.00. Wejście do kasy znajduje się z tyłu budynku.
4. we wszelkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
5. numery telefonów do wydziałów dostępne są na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
6. w sprawach urzędowych kontaktować się można również listownie, wykorzystując platformę internetową Epuap oraz drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl
7. wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych
8. wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wy-daniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)- dane Ministerstwa Zdrowia sticky icon

Informujemy, że codzienne raporty zakażeń Sars- Co-2 od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych ukazywane są na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentowane dane pochodzą z systemu EWP.

raport koronawirus
Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach


Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym.

W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.APEL DO MINISTRA INFRASTRUKTURY22 lutego, parlamentarzyści i samorządowcy z województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, podpisali wspólny apel kierowany do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku od węzła Kolno aż do Pisza.Dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców.


Dotacje 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" we współpracy z Powiatem Piskim zapraszają do zapoznania się z prezentacją na temat dotacji dla mikro i  małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.ŚLUZA NA PISIE POWOLI STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄProwadzone od lat zabiegi dotyczące uregulowania stanu wody na rzece Pisie i tym samym jeziorze Roś zaczynają skutkować konkretnymi działaniami w tym zakresie.
W ostatnich dniach podpisana została UMOWA NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STOPNIA WODNEGO NA RZECE PISIE.

EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE PISKIM 2020


dr Waldemar Brenda przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu spotkał się z p. Ewą Daniszewską opiekunem i koordynatorem Powiatowego Zespołu ds. ekonomii społecznej. Tematem spotkania, które odbyło się 29 stycznia było podsumowanie działań z zakresu ekonomii społecznej zrealizowanych na obszarze powiatu piskiego w 2020 r. przy wsparciu OWES EŁK.


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości