Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nowy Ambulans w Powiecie Piskim

Nowy ambulans

Nowoczesny, funkcjonalny, zapewniający komfort pracy oraz transportu ambulans trafił 18 listopada do SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.


Sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Piszu (275 tys. zł) oraz SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu (50 tys. zł) karetka jest wynikiem podjętych w przeszłości starań o uzyskanie długoterminowego kontraktu na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego. Nowy pojazd jest zgodny z wszelkimi wymogami obowiązujących przepisów. Na wyposażeniu znajduje się między innymi deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy, nosze podbierające aluminiowe, płachta ratownicza z uchwytami, szyna Kramera, plecak reanimacyjny, krzesełko transportowe, centralna instalacja tlenowa, instalacja próżniowa.


Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Logo Karta Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.


Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.


Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.


Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.


KAMPANIA „Pomarańczowa Wstążka”

Logo kampanii Pomarańczowa Wstążeczka

Listopad to miesiąc, w którym trwa 19-dniowa międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.


Tematem tegorocznej kampanii jest zjawisko przemocy rówieśniczej.


Głównym organizatorem kampanii jest Women’s Wold Summit Foundation, której celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.


Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka.


Nasza instytucja również przyłączyła się do akcji.


W dniu 19 listopada 2015 r. w godz. 8:00-14:00 w ramach kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, organizowana jest akcja "OTWARTYCH DRZWI". Pracownicy Centrum będą udzielać indywidualnych porad dla osób doznających przemocy. Również tego dnia o godz. 15.00 w siedzibie Centrum odbędą się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży nt „Przemocy rówieśniczej oraz uczenia się umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych”. Zapraszamy


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:


Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
ul. Piaskowa 2
12-200 Pisz
tel. 87 424 11 38
e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl


NFZ Ankieta

Starosta Piski informuje, iż od 5 listopada do 30 listopada b.r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Link do elektronicznej wersji ankiety: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824


Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Ankieta skierowana jest do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


11 Listopada - podwójne święto

Uroczyste wręczenie dyplomu uznania zasług dla samorządu terytorialnego dla Starosty Powiatowego Pana Andrzeja Nowickiego

Andrzej Nowicki – Starosta Piski odebrał w dniu Narodowego Święta Niepodległości z rąk Grażyny Kluge – Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.


Odznaczenie nadawane między innymi za szczególne osiągnięcia w pracy samorządowej, za udział w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzeniem i reformowaniem samorządu terytorialnego, oraz za zasługi w pracy samorządu terytorialnego. Jest to niewątpliwy zaszczyt, ukazujący, iż zdobiący rewers napis „Labor omnia vincit” – praca przezwycięża wszystko nie jest tylko pustosłowiem. Silne i stabilne państwo nie może funkcjonować bez sprawnie działającego korpusu urzędniczego, który zapewnia fachowość, rzetelność i wysoki standard obsługi. Dzień Służby Cywilnej nie przez przypadek obchodzony jest tego samego dnia co tak ważne dla wszystkich Polaków Narodowe Święto Niepodległości. Odzyskana w 1918 roku niezawisłość, tworzenie od podstaw zrębów państwowości nie mogło obyć się bez ustanowienia korpusu służby cywilnej, którego funkcjonowanie zostało usankcjonowane ustawą z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. W art. 21 tejże ustawy można przeczytać: „Urzędnik obowiązany jest wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustawy i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie, oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, coby mu mogło szkodzić”. Przez kolejne lata trwania Rzeczypospolitej Polskiej etos pracy urzędnika nie zmienił się. Dzisiaj przed każdym stawiane są takie same wyzwania i oczekuje się równie wysokiego poziomu profesjonalizmu jak niemal wiek temu.OTWARTY KONKURS OFERT 2015

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi ogłoszonego w dniu dzisiejszym KONKURSU OFERT na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016. Znajdą je Państwo w dziale Organizacje pozarządowe następnie Informacje o dotacjach Zarządu lub klikając >>> tutaj <<<

XI Sesja Rady Powiatu Pisz

Pożegnanie radnego Jerzego Wojciecha Małeckiego

- Będę pamiętał skąd pochodzę. Będę starał się w miarę możliwości, aby dzięki mojej osobie Powiat Piski skorzystał jak najwięcej. – Między innymi tymi słowami, po 17 latach działalności w strukturach samorządu, pożegnał się Jerzy Wojciech Małecki, dla którego XI sesja Rady Powiatu Pisz była ostatnim momentem w strukturach samorządu terytorialnego przed podjęciem piastowania funkcji posła na Sejm RP.


Krótkie pożegnanie Radnego Jerzego Małeckiego, które poprzedziło odbywającą się, 29 października XI sesję Rady Powiatu Pisz, było nie tylko doskonałą okazją do złożenia gratulacji i podziękowań za dotychczasową współpracę. Jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski, w takich momentach nie jest ważne z jakiego ugrupowania się wywodzimy. Ważne jest to, aby pamiętać skąd pochodzimy i co możemy zrobić dla naszego, lokalnego społeczeństwa, dla Ziemi Piskiej. Andrzej Nowicki – Starosta Piski wyraził również nadzieję, iż obecność w Sejmie przedstawiciela Powiatu Piskiego, dysponującego tak bogatym doświadczeniem samorządowym, wesprze działania skierowane na rozwiązywanie lokalnych, ważnych dla mieszkańców problemów. Ze swojej strony, Jerzy Małecki obiecał nie tylko to, że będzie pamiętał skąd się wywodzi, ale i w miarę swoich możliwości będzie wspierał wszelkie inicjatywy i działania na rzecz pozytywnych zmian w Powiecie Piskim.


Ruszyła akcja "Czad nie musi zabijać"

Logo CZK


Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Powiatu Piskiegoinformuje,

iż w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym,

w dniach 5 i 6 listopada 2015 roku w godz. 10:00 - 14:00

pod darmowym numerem telefonu 987

 będzie można uzyskać wiedzę na temat zasad właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

O tym, jak postępować by nie doszło do zatrucia czadem będą informować dyżurujący specjaliści z: Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, Spółdzielni Kominiarz w Olsztynie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie.Dyżurny
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty PiskiegoWarunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości