SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


KRAJOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W OLSZTYNIE

Ogólnopolskie obchody Dnia Strażaka zbiegły się w Olsztynie z jubileuszem 70-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Uroczystości, w którym uczestniczył między innymi Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, rozpoczęły się uczczeniem pamięci strażaków poprzez złożenie wieńców pod Pomnikiem Strażaków Poległych w Akcji. Następnie, po mszy świętej odprawionej w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie, nastąpił przemarsz na Plac Solidarności, gdzie między innymi miało miejsce uroczyste wręczanie Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Tę część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów połączona z pokazem pojazdów pożarniczych, po której rozpoczął się piknik strażacki. W jego trakcie, zaprezentowany został sprzęt oraz pojazdy pożarnicze, strażacy zaprezentowali swoją sprawność, a dzieci miały szansę wziąć udział w licznych konkursach.

NOWA RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU PISKIEGO

W środę, 13 maja, miało miejsce zebranie plenarne Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, które otworzyła i poprowadziła Barbara Wyłudek – Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, obok rozpatrzenia sprawozdania z działalności dotychczasowych władz ROP, zgromadzanie dokonało wyboru nowych na kolejną kadencję. Zanim doszło do realizacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania ROP punktów porządku obrad, Barbara Wyłudek przedstawiła zrealizowane działania projektu „Dialog Obywatelski Sieci Powiatów Mazurkach”, którego założeniem jest utworzenie Rady Pożytku Publicznego Powiatu Piskiego. Wniosek o utworzenie w/w Rady złożony został za pośrednictwem Tomasza Borkowskiego – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Piszu na ręce Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO W PISZU

Wybór władz, wręczenie honorowych odznaczeń oraz określenie kierunków działania koła na kolejne cztery lata zdominowały Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piszu, które miało miejsce w środę, 13 maja.

Posiedzenie, w którym uczestniczyli między innymi Piotr Łożyński – Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych oraz Andrzej Nowicki – Starosta Piski, otworzyła i poprowadziła Jadwiga Zegarowicz – Prezes Piskiego Koła PZN. Na wstępie, dziękując wszystkim za przybycie, skierowała serdeczne podziękowania do Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego za rzeczowe, wieloletnie i bezinteresowne wspieranie Piskiego Koła. Do powyższych podziękowań przyłączył się także Prezes Zarządu Okręgowego – Piotr Łożyński, informując jednocześnie, iż decyzją Zarządu Okręgowego, Andrzej Nowicki – Starosta Piski został uhonorowany Odznaką „Przyjaciel Niewidomego” za aktywne wspieranie i działania na rzecz koła. Dziękując za ten niewątpliwy zaszczyt Starosta Piski podkreślił, że tak jak dotychczas, Piskie Koło PZN może liczyć na jego pomoc i wsparcie. Wyraził również nadzieję, iż nawet w przypadku zmiany we władzach Koła, dotychczasowa, doskonała współpraca będzie kontynuowana dla dobra wszystkich osób niewidzących i niedowidzących. Podziękowania za dotychczasową współpracę przekazane zostały także Magdalenie Kleczkowskiej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz Łukaszowi Szymańskiemu – dziennikarzowi Tygodnika Piskiego, który jak podkreśliła Jadwiga Zegarowicz, zawsze miał czas na sprawy Koła i nigdy nie odmówił pomocy. W dalszej części spotkania wręczone zostały Pani Jadwidze Zegarowicz – Złota Odznaka Honorowa PZN oraz Pani Joannie Pieloch – Srebrna Odznaka Honorowa PZN, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

OTWARTY KONKURS OFERT 2015

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi ogłoszonego w dniu dzisiejszym KONKURSU OFERT na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015. Znajdą je Państwo w dziale Organizacje pozarządowe następnie Informacje o dotacjach Zarządu lub klikając >>> tutaj <<<

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Od września bieżącego roku, szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Piskim wzbogacą się o nowe kierunki kształcenia. Jednomyślną, pozytywną opinię w tym zakresie wyraziła we wtorek, 5 maja, Powiatowa Rada Rynku Pracy.


Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy pod przewodnictwem Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego przyniosło przede wszystkim zaopiniowanie wniosków dyrektorów szkół powiatowych w zakresie uruchomienia nowych kierunków kształcenia. Zgodnie z przedstawionymi wnioskami, absolwenci gimnazjów będą mogli od września br. podjąć naukę na kierunkach: cukiernik oraz mechanik motocyklowy w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ślusarz (3-letni cykl kształcenia), technik mechanik oraz technik informatyk (4-letni cykl kształcenia) w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. Jak podkreśliła obecna na posiedzeniu Renata Sulewska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, przedstawione propozycje nowych kierunków kształcenia, na podstawie analizy rynku pracy są kierunkami dającymi popularny zawód, stwarzający szansę na znalezienie zatrudnienia. Wymienione kierunki, kształcące w zakresie konkretnych profesji, są także, szczególnie w przypadku technik mechanik i technik informatyk, już obecnie zawodami popularnymi, które dobrze rokują na przyszłość.


VI sesja Rady Powiatu Pisz

VI sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w czwartek, 30 kwietnia, przyniosła przyjęcie uchwał istotnych dla Powiatu Piskiego. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na potrzeby realizacji infrastruktury „ostatniej mili”, umożliwi wykonanie jednego z istotniejszych elementów projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Dzięki temu, realizacja sieci „ostatniej mili” będzie tańsza. Obniżka stawek opłat wpłynie także na zmniejszenie kosztów utrzymania całej infrastruktury.


Międzynarodowy Dzień Strażaka 2015

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzie ocalił.

Modlitwa Strażaka


Wraz z przypadającym dniem św. Floriana, patrona wszystkich Strażaków, w imieniu własnym oraz mieszkańców Powiatu Piskiego, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarną i bezinteresowną służbę na rzecz bliźniego. Dziękujemy za Wasze poświęcenie oraz wkład, jaki wnosicie w życie naszej społeczności. To dzięki Waszej służbie wielu ludzi może czuć się bezpiecznymi każdego dnia i każdej nocy. Dzisiaj w dniu Waszego patrona dziękujemy wszystkim Druhnom i Druhom z jednostek PSP i OSP. Życzymy również satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz wytrwałości, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech świety Florian czuwa nad Wami nieustannie, tak jak Wy czuwacie nad mieszkańcami.

 

Starosta Piski Andrzej Nowicki

Wicestarosta Piski Marek Wysocki