SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


MYŚLIWSKIE SMAKI 2015

Myślistwo najtrafniej chyba scharakteryzował Włodzimierz Korsak, pisząc:
„Ma polowanie wielki czar,
człowieka zbliża do przyrody.
Czy wiatr, czy deszcz, czy skwar,
nauczy znosić niewygody.
Pociąga las w swej duszy głąb,
otwiera skarbów tajemnice,
i drzewo każde – sosna, dąb
napawa pięknem nam źrenice.
Myśliwcem wielkim będzie ten,
co zna przyrody pełne życie.
I w polu tu, i w lesie hen,
panować nad nią umie skrycie.”


21 sierpnia w środku miasta rozległy się trąbki myśliwskie, zaszczekały psy, a zewsząd dochodził zapach leśnych specjałów. Tego dnia pl. Daszyńskiego w Piszu zatętnił leśnym życiem przybliżając wszystkim niewtajemniczonym kulturę łowiecką. Wszystko dzięki zaangażowaniu organizatora – Starostwa Powiatowego w Piszu oraz wielu podmiotów czynnie uczestniczących w przygotowaniach i przeprowadzenie imprezy „Myśliwskie Smaki” 2015. Tegoroczna edycja święta wszystkich związanych z lasami i przyrodą, między innymi leśników oraz myśliwych, obok licznego grona wystawców, których zgłosiło się przeszło pięćdziesięciu, przyciągnęło także wielu zwiedzających, którzy chętnie kosztowali hojnie serwowane tego dnia myśliwskie specjały oraz potrawy i produkty regionalne. Otwierając siódmą edycję „Myśliwskich Smaków”, Andrzej Nowicki – Starosta Piski podkreślił przede wszystkim zaangażowanie podmiotów oraz instytucji w przygotowanie tego wydarzenia. To dzięki takim instytucjom jak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwom: Pisz, Maskulińskie, Drygały, Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy w Suwałkach oraz Kołom Łowieckim: Nr 1 „Puszcza”, „Dąbrowa”, WKŁ Nr 135 „Cyranka”, WKŁ Nr 306 „Jeleń”, „Zielony Krąg”, WKŁ Nr 160 „Trop”, WKŁ Nr 159 „Orzeł”, „Las” piskie wydarzenie z roku na rok staje się coraz okazalsze i przyciąga coraz więcej zwiedzających i uczestników. Nie do przecenienia jest także pomoc udzielona przez Gminę Pisz oraz Piski Dom Kultury. Właśnie dzięki nim, ze sceny na pl. Daszyńskiego kolejny raz mogła wybrzmieć tradycyjna formuła „Myśliwskie Smaki 2015 uważam za otwarte.” Pałeczkę mistrza ceremonii przejął Jerzy Zienkiewicz, od lat prowadzący z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem to niecodzienne „myśliwskie” wydarzenie. Wzorem lat ubiegłych ze sceny rozbrzmiewały myśliwskie sygnały, na placu zagościły myśliwskie psy wspaniale scharakteryzowane przez Grażynę Ziętek. Kolejny raz dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sokolnictwa. Równolegle z wydarzeniami na pl. Daszyńskiego miały miejsce takie wydarzenia jak zawody wędkarskie, konkurs strzelecki i konkurs nalewek. Wielu zainteresowanych korzystało także z możliwości zwiedzenia wystawy trofeów myśliwskich oraz skorzystania z oferty Muzeum Ziemi Piskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne atrakcje dla najmłodszych, takie jak: ścianka wspinaczkowa, fotobudka, czy też przygotowane przez Polski Związek Łowiecki zabawy i konkursy tematyczne.

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.


Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju.


Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.


Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze. Zachęcamy również do wypełnienia, załączonej do zaproszenia, ankiety badawczej i przekazanie jej do Biura LGD tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną (biuro@lg.mazurskiemorze.pl), albo zabranie jej ze sobą na spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.


ZOBACZ HARMONOGRAM SPOTKAŃ
WYPEŁNIJ ANKIETĘ2,6 mln wsparcia na drogi

Szanowni Państwo,


Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o kolejnych środkach, które przeznaczymy na podniesienie jakości dróg powiatowych. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Powiat Piski uzyskał wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 w wysokości przeszło 2,6 mln zł. Otrzymane wsparcie wraz ze środkami własnymi Powiatu Piskiego w wysokości ok. 2,5 mln zł, oraz przy wsparciu Gminy Pisz zagwarantują przebudowę drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 29+485, czyli na odcinku 6 kilometrów. W ramach przewidzianych działań dojdzie do przebudowy 6 kilometrowego odcinka drogi (wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów, roboty odwadniające oraz oznakowanie pionowe i poziome). Warto w tym momencie przypomnieć o trwających i dobiegających końca inwestycji na drogach Powiatu Piskiego. Obecnie ku końcowi zbliżają się prace na drodze powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo). W tym przypadku dokonano przebudowy odcinka o długości 2,7 km w zakresie wykonania podbudowy jezdni, ułożenia nawierzchni jezdni oraz zjazdów, odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Niebawem zakończą się także prace nad przebudową ciągu drogowego w miejscowości Rostki Skomackie, gdzie ze względów technologicznych nawierzchnia nowej drogi wykonana została z kostki betonowej. Kolejną prowadzoną aktualnie inwestycją Powiatu Piskiego jest przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek. W tym przypadku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wymiany doczeka się praktycznie cała konstrukcja mostu oraz dojazdy i bariery wraz z poboczami.


SPOTKANIE W SPRAWIE MOZLIWOŚCI DOFINANSOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH

Omówienie możliwości i zasad dofinansowania inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 było tematem spotkania, które odbyło się 13 sierpnia w piskim starostwie.

Szczegóły oraz zmiany w stosunku do zasad konkursów ogłaszanych w ramach okresu programowania 2007-2015 omówił Pan Wojciech Stanny- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, specjalista w tej dziadzienie. Forma spotkania pozwoliła również jej uczestnikom na bieżące zadawanie pytań oraz dyskusję, uczestnicy na bieżąco mogli wyjaśnić najistotniejsze zagadnienia w kwestii realizacji interesujących ich inwestycji drogowych.

W czwartkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu piskiego, w tym Burmistrzowie Pisza i Rucianego- Nidy, Wiceburmistrzowie Orzysza i Białej Piskiej oraz Marszałek Wioletta Śląskiej- Zyśk, która jest również inicjatorką spotkania.
 

13 lokata na półmetku

Trzynaste miejsce po 8 rozegranych biegach regatowych na blisko 60 załóg jest dobrym wynikiem piskiej teamu Piotr Leymańczyk i Gabriel Jermacz. Kolejna załoga z Pisza w składzie Maciej Lipiński i Krystian Krysiak po czterech dniach zmagań zajmują 21. lokatę w klasyfikacji generalnej.


Trwające od 1. sierpnia Mistrzostwa Świata w kl. Cadet, które w tym roku rozgrywają się na wodach włoskiego jeziora Garda, zgromadziły blisko 60 załóg z całego świata. W dotychczasowych zmaganiach, trenujące na co dzień w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu załogi Piotr Leymańczyk/Gabriel Jermacz oraz Maciej Lipiński/Krystian Krysiak zajmują odpowiednio 13 i 21 lokaty. Taki wynik na półmetku Mistrzostw jest doskonałym osiągnięciem, które zarazem stwarza realne szanse na poprawienie ubiegłorocznego osiągnięcia Tobiasza Wiśniewskiego i Zuzanny Zachłowskiej – 9. miejsce na MŚ kl. Cadet w 2014 r. 13 miejsce załogi z Pisza jest tym większym osiągnięciem, iż jest to najwyższa lokata zajmowana aktualnie przez żeglarzy reprezentujących Polskę. Należy również podkreślić niezłe osiągnięcia Macieja Lipińskiego i Krystiana Krysiaka, którzy odnotowali awans z 25 lokaty na 21.


Mistrzowskie Cadety

Już niebawem, 1 sierpnia, włoskie jezioro Garda stanie się areną zmagań w ramach Mistrzostw Świata w klasie Cadet. Pośród siedmiu załóg reprezentujących w Mistrzostwach Polskę znaleźli się także żeglarze z Pisza. Załogi Piotr Leymańćzyk/Gabriel Jermacz oraz Maciej Lipiński/Krystian Krysiak będą rywalizować z reprezentacjami 11 innych krajów.


Wchodzący w skład polskiej kadry żeglarze z Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wraz z trenerami – Józefem Bąkiem i Tadeuszem Swerplem wyruszyli z Pisza 24 lipca kierując się na Fragilia della Vela Riva nad j. Garda. Malownicze włoskie jezioro, z występującymi tam wiatrami jest miejscem stworzonym do zmagań regatowych. Zapewnia przy tym spektakularne widowisko wszystkim obserwatorom, szczególnie z punktów widokowych na urwistych brzegach. W okresie poprzedzającym Mistrzostwa, żeglarze z Pisza wraz z pięcioma pozostałymi załogami wchodzącymi w skład kadry polskiej poznają akwen oraz sprawdzą formę. Rozpoczynające się w sobotę, 1. sierpnia Mistrzostwa Świata, w których uczestniczyć będą w sumie reprezentacje 12. krajów potrwają do 7. sierpnia.


KINO POD GWIAZDAMI

Z inicjatywy Banku BGŻ BNP PAribas SA Oddział w Piszu oraz pod patronatem Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 31 lipca 2015 roku odbędzie się w Piszu piknik rodzinny pod nazwą „KINO POD GWIAZDAMI”.

 

Piknik rozpocznie się o godzinie 13:00. W programie prezentacja sztuk iluzji, quizy wiedzy filmowej, tropienie bajkowych postaci, kinowe kalambury, liczne konkursy z nagrodami i zabawami dla dzieci oraz młodzieży. Wieczorem nastąpi ciąg dalszy atrakcji – plenerowa projekcja dwóch filmów:

 

18:00 – Pingwiny z Madagaskaru,
20:00 – Skyfall

 

W każdym z seansów w strefie może uczestniczyć 300 osób. Zakończenie pikniku przewidziane jest na godzinę 22:00. Pełnoletni uczestnicy pikniku będą uprawnieni do udziału w losowaniu o nagrodę główną – samochód KIA RIO.


Serdecznie zapraszamy.