Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Rozporządzenie RODO – rewolucja czy ewolucja?Serdecznie zapraszamy na seminarium tematyczne dotyczące tematyki RODO. Spróbujemy oswoić temat, który wciąż wywołuje niemałe emocje i generuje nadmierną ostrożność polskich podmiotów oraz nadgorliwe podejście do ochrony danych osobowych. Okazuje się, że w wielu wypadkach nowa ustawa opiera się na zapisach, które już obowiązywały  i nie ma ona charakteru rewolucyjnego.

Termin seminarium: 29 października

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Oddział Drogowy Nr 2 w Orzyszu

W piątek, 5 października miało miejsce ważne dla mieszkańców gminy Orzysz, Powiatu Piskiego oraz pracowników Powiatowego Zarządu Dróg wydarzenie. Nowa siedziba Obwodu Drogowego Nr 2 w Orzyszu została oficjalnie i uroczyście przekazana do użytku. Budynek, zlokalizowany przy ul. Polnej w Orzyszu przysłuży się pracownikom, a poprzez co przełoży się na wydajniejsze działania na drogach powiatowych w gminie Orzysz.

20 lat Samorządu Piskiego

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu zrealizowanego z okazji przypadającego w bieżącym roku XX-lecia ustanowienia w Polsce samorządów szczebla powiatowego. Materiał ukazuje zmiany jakie zaszły w Powiecie Piskim na przestrzeni dwóch dekad oraz kreśli plany związane z rozwojem w najbliższych latach.„Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r.

Informujemy, że na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piszu na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r. zatwierdził wybór oferty na realizatora Programu.

Realizatorem programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 r. zostało Stowarzyszenie „Zdrowie”  w Piszu, 12-200 Pisz ul. H. Sienkiewicza 4/29A.

Program Aktywny Samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizujące pilotażowy program „Aktywny Samorząd” przypomina, iż 10 października 2018r. mija termin składania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (semestr zimowy dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Święto Pieczonego Ziemniaka

W sobotę 29 września 2018r. odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” w malowniczym miejscu w Leśniczówce Kulik położonej niedaleko Pisza. Organizatorem integracyjnego spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu.

XX-lecie Samorządu Powiatu Piskiego

Pierwszego stycznia 1999 r. wraz z wejściem w życie uchwalonej 5 czerwca 1998 r. ustawy o Samorządzie powiatowym, terytorium Polski zostało podzielone na kilkaset powiatów. Jednak w ocenie samorządowców wprowadzona reforma nie była kolejnym podziałem, a zjednoczeniem gmin skupionych w ramach powiatów. Integracją, która pozwoliła skutecznie i kompleksowo zabezpieczyć potrzeby lokalnych społeczności i tworzyć jednolite systemy współdziałania  i funkcjonowania. Takie właśnie przesłanie przyświecało uroczystemu jubileuszowi XX-lecia Samorządu Powiatu Piskiego, który miał miejsce w piątek, 28 września.

Oficjalnie otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Piszu

Od 19 września bieżącego roku działa całodobowe lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Powstałe lądowisko pozwoli na szybki transport pacjentów w stanach zagrożenia życia nie tylko do piskiego szpitala, ale również pomiędzy specjalistycznymi placówkami.

Szkolenie z zakresu spraw obronnych

18 września w siedzibie starostwa odbyło się szkolenie instruktażowo- warsztatowe poświęcone zagadnieniom z zakresu spraw obronnych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele gmin, straży i policji, jednostek organizacyjnych oraz pracownicy piskiego starostwa.

Wizyta studyjna w Alytusie
W dniach 06-07.09.2018r. 20- osoba grupa przedstawicieli Powiatu Piskiego, a także delegaci z Miasta Alytus wzięli udział w kolejnym szkoleniu, w ramach realizacji projektu „Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych”. Projekt ten jest doskonałym przykładem zdobycia doświadczenia przez miasta transgraniczne - miasto Alytus i Powiat Piski, w innowacyjnym zarządzaniu usługami publicznymi. Projekt, którego realizację zaplanowano na okres 10 miesięcy jest wart 49 488,60 zł, z czego 14 818,31 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Efektem wspólnych działań obu partnerów, jest zdobycie wiedzy i nowego doświadczenia w zapewnieniu wysokiej jakości usług publicznych.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości