Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Sesja Rady Powiatu Pisz

XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 29 marca bieżącego roku obok zaplanowanego uprzednio porządku obrad przyniosła dodatkową uchwałę. Na wniosek Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego porządek obrad został uzupełniony o uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów dofinansowania spełnienia zadań przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Spotkanie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną

27 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie przedstawicieli WMROT  z samorządowcami oraz przedsiębiorcami  z terenu Powiatu Piskiego. Organizatorzy spotkania: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Powiatowy Urząd Pracy  w Piszu, położyli przede wszystkim nacisk na zainteresowanie podmiotów związanych z turystyką możliwymi kierunkami rozwoju, szczególnie w zakresie wdrażania innowacji.

Galeria Żywych Obrazów - VII edycja

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu już po raz siódmy zaprosili gości do "Galerii Żywych Obrazów". Za pomocą strojów, rekwizytów &nbap;i&nbap;tła starali się oddać klimat znanych, i mniej znanych, dzieł sztuki. Działania te doskonale wpisują się  w projekt Edukacji Globalnej realizowanej  w naszej szkole.

Recykling Rejs

Pamiętacie, jak w ubiegłym roku pan Dominik Dobrowolski - uczestnik akcji „Recykling Rejs”, który ekokajakiem wystartował  z Węgorzewa, przemierzając Wielkie Jeziora Mazurskie, Pisę, Narew, Bug i Wisłę, skorzystał z zaproszenia Józefa Knyżewskiego – instruktora kajakarstwa w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu i odwiedził nasz ośrodek? Kajakarz spotkał się w ośrodku z uczestnikami naszych sekcji sportowych, opowiedział  o swoich doświadczeniach związanych z wyprawami kajakiem  i wymienił się  z nami doświadczeniami z zakresu działań ekologicznych, bo głównym celem jego podróży była walka  z zanieczyszczeniem  i zaśmieceniem rzek i mórz.

80 kilometrów Pisą

80 kilometrów Pisą pod prąd mają do pokonania Józef Knyżewski – instruktor kajakarstwa  z Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu  i Bartosz Bugnacki – uczestnik sekcji.

UWAGA

Zmiana harmonogramu dyżurów aptek

 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim już wkrótce

Kolejne posiedzenie utworzonego 5 lipca 2017 r. Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej przybliżyło zakończenie prac nad stworzeniem Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim. Posiedzenie, które miało miejsce 22 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu poświęcone było przede wszystkim pracom końcowym nad w/w Programem oraz wstępnym podsumowaniom w zakresie przeprowadzonych prac.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862  z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazd na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Klauzula o RODO


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości