Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Zmiany w rejestracji i jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mStarosta Piski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.).ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 15.08.2020r.Żołnierzom Wojska Polskiego, Kombatantom, Weteranom oraz Pracownikom resortu Obrony Narodowej w Dniu Święta Wojska Polskiego składamy wyrazy naszego szczerego uznania.

PROSIMY O UDZIAŁ W ANKIECIE

Drodzy Mieszkańcy Powiatu!

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030, w skład którego wchodzą powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski.

Obecnie, w związku z pracami nad projektem strategii, chcemy prosić Państwa o wzięcie udziału w anonimowym sondażu, który posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego.

Powiatowe Obchody Święta PolicjiPolicjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Piszu uroczyście obchodzili swoje święto. 5 sierpnia podczas Powiatowych Obchodów Święta Policji odbył się uroczysty apel na placu przed komendą policji w Piszu. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadinspektora Tomasza Klimka nadano awanse, odznaczenia i wyróżnienia funkcjonariuszom piskiej komendy oraz podziękowano wszystkim pracownikom.Spotkanie nt. dróg w Ministerstwie Infrastruktury


30 lipca br. dr Waldemar Brenda reprezentował Zarząd Powiatu w Piszu podczas konferencji z ministrem Rafałem Weberem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kilka tygodni temu minister Weber podczas wizyty w Piszu podpisał dokumenty inicjujące budowę obwodnicy Pisza.Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury - ponadlokalna współpraca dla realizacji wspólnych celówStarosta Andrzej Nowicki, w dniu 30 lipca w Szczytnie, wziął udział w spotkaniu, na którym podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.TRWAJĄ PRACE NAD KRAJOWYM PLANEM ODBUDOWY


Między innymi o potrzebach wsparcia konkretnych działań jak też planach Powiatu Piskiego, które zamierzamy przedstawić Marszałkowi województwa w fiszkach projektowych zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy, przedstawiciele samorządu Powiatu, z reprezentantem Zarządu Powiatu dr Waldemarem Brendą na czele, dyskutowali w dniu dzisiejszym z Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020 p. Agnieszką Kombel-Gawlik.
informacja

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
komunikat z dnia 23.10.2020 r.
W związku z szybko rosnącą falą zachorowań oraz objęciem całego kraju strefą „czerwoną”, w trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników starostwa, podjąłem decyzję o ograniczeniu bezpośrednich wizyt w urzędzie.

 • ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów, obsługa odbywać się będzie nadal w trybie ciągłym, na specjalnie wyznaczonych DWÓCH stanowiskach, przez tzw. "okienka".
 • KLIENCI OBSŁUGIWANI SĄ W GODZ. 08.00- 14.00.
 • we wszelkich sprawach urzędowych można kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: kontakt tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
 • numery telefonów do wydziałów urzędu dostępne są również na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
 • sprawy urzędowe załatwiać można: drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl , listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.
 • wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych .
 • Wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.
 • osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium UE mogą dokonać zgłoszenia rejestracji pojazdu https://www.esp.pwpw.pl/
 • Od dnia 2 listopada do odwołania, wizyty w Wydziale Komunikacji odbywać się będą tylko po umówionym telefonicznie terminie wizyty. Szczegóły: http://powiat.pisz.pl/?q=artykuly-wydzia-komunikacji


 • W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.  Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki
Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości