Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Internetowa Galeria Żywych Obrazów Orzyskiego LO- "Żywe obrazy w dobie koronawirusa"

Przyjaciele naszej szkoły, znajomi, uczniowie skorzystali z propozycji akcji, którą zapoczątkowała na naszym szkolnym facebooku nauczycielka ZSO w Orzyszu – Pani Krystyna Ziółkowska i nadesłali nam realizacje wybranych przez siebie dzieł i ich „transformacji”. Przyznajemy, że akcja przerosła nasze wszelkie oczekiwania. Do naszej akcji przyłączyły się przysyłając wykonane przez siebie zdjęcia p. Barbara Orawecz, p. Adriana Piekarska, p. Krystyna Ziółkowska,  p. Katarzyna Sawa-Całka, p. Magdalena Mielczarska, p. Joanna Kamieniecka, p. Emilia Mroczek, absolwentka 2019 naszego LO Wiktoria Swęder, Oliwia Oszmian uczennica klasy I LO.PERSONALIZOWANE MASECZKI ORZYSKIEGO LO

Orzyskie liceum włączyło się w akcję szycia maseczek, które mogą być bronią do walki z koronawirusem. Ale nie pojawiłby się produkt końcowy, gdyby nie pomysłodawczyni – Pani Krystyna Ziółkowska (projektowanie, prasowanie, naklejanie, pakowanie) oraz ogromna pomoc byłych pracownic – emerytowanych nauczycielek: Pani Barbary Giedo i Pani Teresy Sulewskiej, które z ogromnym zaangażowaniem usiadły do maszyn i spod ich rąk wyszły takie oto, bardzo estetyczne i wesołe maseczki ochronne. Maseczki ( dostępne w sekretariacie szkoły) mogą otrzymać uczniowie klas ósmych, którzy już mogą składać dokumenty do naszej szkoły oraz uczniowie i przyjaciele LO. (Również pracownicy)Szanowni Druhny i Druhowie.

W dniu św. Floriana, patrona wszystkich Strażaków do wszystkich pełniących tak trudną  i odpowiedzialną służbę kierujemy słowa uznania za codzienny trud w wypełnianiu służbowych obowiązków, za poświęcenie i oddanie w działaniach na rzecz ratowania mienia i co najważniejsze ludzkiego życia. Bycie strażakiem to powołanie, chęć niesienia pomocy i to nie tylko w obliczu pożaru to także bezinteresowna pomoc niesiona bliźnim którą dajecie z siebie każdego dnia. Taka postawa, którą prezentujecie także poza służbą zasługuje na głęboki szacunek i uznanie ze strony społeczeństwa.

Życzymy Wam, aby działalność w strażackich szeregach była źródłem satysfakcji, a każdy dzień przynosił poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Niech zdrowie, wytrwałość, szczęście i wytrwałość towarzyszy Wam każdego dnia tak jak opieka Waszego patrona św. Floriana.

Starosta Piski Andrzej Nowicki
Wicestarosta Piski Marek Wysocki
Członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda
Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z  zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

pełna treść- czytaj dalej

Komunikat

Informujemy, że Apteka Dyżurna, Plac Daszyńskiego 12, 12-200 Pisz, podjęła pełnienie dyżurów w porze nocnej,  w niedziele i święta, zgodnie z Uchwałą  Nr XIV/107/19 Rady Powiatu Pisz z dnia  28 listopada 2019 r.

Projekt „Wsparcie szkół i placówek powiatu piskiego”

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i nałożone ograniczenia m.in. w postaci zamknięcia na wiele tygodni placówek oświatowych wymusiły nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie opuścili sale szkolne zasiadając przy szklanym ekranie komputerów, by w ten niestandardowy sposób realizować podstawy programowe. Szybko jednak pojawił się problem posiadania przez rodziny niewystarczającej liczby sprzętu do swobodnej nauki.

POWSTANĄ NOWE MIEJSCA PRACY

Frima Telmex jest jedną z tych największych firm w naszym powiecie, w której pracę, znajduje kilkuset Mieszkańców powiatu. Jak Państwo pamiętacie, Firma powstała na bazie dawnego Holzwerku, którego upadłość w 2009 roku wywołała ogólny niepokój generujący  w perspektywie utratę pracy kilkuset miejsc pracy.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE PISKIM

9,71 mln z przeznaczeniem na przebudowę i remont 3 dróg powiatowych trafi  w bieżącym roku do Powiatu Piskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości