Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Pamięci Wyklętych Poświęcone

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia  i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu (…)

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH „ SYTUACJA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, TWORZENIE SIĘ WIĘZI Z RODZICAMI ZASTĘPCZYMI ”

W dniu 28 lutego 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu zorganizowało szkolenie warsztatowe dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na temat „Sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej, tworzenie się więzi  z rodzicami zastępczymi”.

Galeria Żywych Obrazów - VIII edycja

Już po raz ósmy zaprosiliśmy gości w progi naszego orzyskiego liceum by obejrzeli Galerię Żywych Obrazów, którą przygotowała młodzież licealna. Twórczynią projektu  i opiekunką młodzieży jest pani Krystyna Ziółkowska- bibliotekarka ZSO w Orzyszu. W tym roku przygotowaliśmy dla zwiedzających 10 obrazów:

VI Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 28.02.2019 zapis audio-videoVI Sesja - VI Kadencji Rady Powiatu rozpocznie się o godz. 14:00 w dniu 28.02.2019 r.

Transmisja on-line:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1706/rada-powiatu-piskiego.htm

Powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

Reprezentanci II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu: Katarzyna Cieloszczyk oraz Maciej Samul zwycięstwem w powiatowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej wywalczyli sobie nie tylko miano najlepszej drużyny w Powiecie Piskim, ale i zaszczyt reprezentowania Powiatu w eliminacjach wojewódzkich.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

W ramach programu przygotowane zostały różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Uruchomione zostaną między innymi konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków. Udział w programie nie wygana wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane  w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie, do której link zamieszczony został poniżej.
https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu

W dn. 21 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”.

Szkolenia w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

W dniach od 15do 19 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu miały miejsce szkolenia z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych. Celem szkoleń było uświadomienie ich uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój lokalnej społeczności oraz na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Przedsięwzięcie służy edukacji uczestników  w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliża rozwiązania prawne i dobre praktyki w tym zakresie.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości