Dwór Łowczego w Gałkowie

Opis obiektu

Dwór Łowczego pierwotnie stał w Sztynorcie, a jego historia łączyła się z rodami pruskiej arystokracji Lehndorffów i Dönhoffów. W 2004 za zgodą konserwatora zabytków dwór przeniesiono do Gałkowa. Z ocalałych elementów został odtworzony cały budynek tak, jak wyglądał pierwotnie. Wnętrza obiektu zdobią rustykalne meble, prace plastyczne i rodzinne zdjęcia. We dworze znajdują się restauracja, salon Marion Dönhoff i sala kinowa.


Pradžioje Medžiotojų dvaras stovėjo Štynorte ir jo istorija susijusi su Lehnorfų ir Donhofų prūsų aristokratų šeimomis. 2004 metais, su konservatorių sutikimu, dvaras buvo perkeltas į Galkową. Iš išlikusių medžiagų visas pastatas buvo atkurtas toks koks buvo. Interjeras papuoštas kaimiškais baldais, meno kūriniais ir šeimos nuotraukomis. Dvare veikia restoranas, Marion Donhoff salonas ir kino kambarys.


The Hunter's Court originally stood in Sztynort, and its history was connected with the families of the Prussian aristocracy of Lehndorff and Dönhoff. In 2004, with the consent of the conservator, the mansion was moved to Gałków. From the surviving elements, the whole building was recreated as it was originally. The interiors are decorated with rustic furniture, artwork and family photos. In the mansion there is a restaurant, a Marion Dönhoff salon and a cinema room.

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć