Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Ogródek 5 530 540 930

Opis obiektu

Poeta mazurski, cieśla i rzeźbiarz wybudował własnymi rękoma dom, w którym mieszkał przez ponad pół wieku, a w którym teraz mieści się muzeum jego pamięci. W muzeum odbywają się liczne imprezy kulturalne, którym towarzyszą konkursy oraz ciekawe koncerty. Stała wystawa pokazuje koleje życia, działalności i twórczości poety.


Mozūrijos poetas, dailidė ir skulptorius, kuris daugiau nei pusę amžiaus gyveno savo statytame name. Šiandien šiame name įkurtas jo atminimo muziejus. Muziejuje organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, konkursai, koncertai. Nuolatinė muziejaus ekspozicija atspindi poeto gyvenimo kelią ir kūrybą.


The Masurian poet, carpenter and sculptor, who lived in a house built by himself for over half a century , and in which a museum of his memory is. The museum hosts numerous cultural events, accompanied by competitions and interesting concerts. The permanent exhibition shows the path of the poet's life, activity and creation.

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć