Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Orzysz, ul. Giżycka 9 609 804 909

Opis obiektu

Współtwórcami muzeum są mieszkańcy Orzysza. Bogate wystawy z licznymi ekspozycjami stanowią interesujące miejsce historii Orzysza. Muzeum stało się elementem wizerunkowym miasta- „Wojskowej Stolicy Mazur”.


Muziejaus steigėjai yra Oržyšo gyventojai. Ekspozicijos turtingos įvairiais įdomiais eksponatais, kurie pasakoja Ožžyšo miesto istoriją. Muziejus tapo miesto įvaizdžio elementu – „Mozūrijos karine sostine“.


The co-founders of the museum are the inhabitants of Orzysz. Rich exhibitions with numerous exhibits are an interesting place tells about the history of Orzysz. The museum has become an image element of the city - the 'Military Capital of Masuria'.

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć