Węzeł obronny Ruciane Guzianka

Ruciane-Nida, Guzianka 516 645 110

Opis obiektu

Punkt obronny stanowił fragment umocnień obrony Prus Wschodnich w czasie I Wojny Światowej. Węzeł zaczęto budować w 1898r. W 1945 roku Rosjanie wysadzili część bunkrów i umocnień. Do teraz dotrwały dwa bunkry. Pierwszy, stoi przy wjeździe do Rucianego od strony Pisza, tuz przy moście kolejowym. Drugi, przy śluzie wodnej Guzianka.


Antrojo Pasaulinio karo metu gynybos taškas buvo rytinės Prūsijos gynybos fragmentu. Šis pastatų kompleksas buvo pastatytas 1898 metais. 1945 metais, rusai susprogdino keletą bunkerių ir įtvirtinimų. Iki šiol yra išlikę du bunkeriai. Pirmas yra prie Ruciano iš Pišo pusės, šalia geležinkelio pusės. Kitas – prie Guziankos vandens prieigos.


The defensive point was a fragment of the defenses of the defense of East Prussia during the First World War. This building complex was built in 1898. In 1945, the Russians blew up some of the bunkers and fortifications. Two bunkers have survived up to now. The first one is at the entrance to Ruciane from the Pisz side, right next to the railway bridge. Second one is at the water mucus Guzianka.

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć