Wojnowo wieś cerkwi

Wojnowo

Opis obiektu

Wojnowo wieś w gminie Ruciane-Nida nad jeziorem Duś, założona w XVIII w przez staroobrzędowców, którzy przybyli do Prus Wschodnich z Rosji. Staroobrzędowcy założyli wsie: Wojnowo, Gałkowo, Iwanowo, Kadzidłowo, Mościska, Ładne Pole, Śwignajno, Piaski, Piotrowo-Osiniak i Zameczek. W 1846 roku wybudowali w Wojnowie kościół z dzwonnicą. Po pożarze w 1921 wybudowano z czerwonej cegły nową świątynię. Monaster staroobrzędowców (1847), drewniana cerkiew (1921–1923)i neogotycką molennę (1923–1927).


Šis kaimas buvo atrastas 18 amžiuje Senųjų - Tikinčiųjų, kurie atvyko į Rytų Prūsiją iš Rusijos. Tikinčiųjų atrasti kaimai buvo Vojnovas, Galkovas, Iwanovas, Kadzidlowas, Mosciska, Ladne Pole, Swignajno, Piaskas, Piotrovo - Osiniakas ir Zamečekas. 1846 metais Vojnove jie pastatė bažnyčią su varpine. Po 1921 metų gaisro buvo pastatyta nauja, raudonų plytų šventykla. Senųjų - Tikinčiųjų vienuolynas (1847), medinė Ortodoksų bažnyčia (1921-1923) ir neogotikinė užtvanka (1923-1927).


This village was founded in the 18th century by the Old Believers who came to East Prussia from Russia. Old-believers founded villages: Wojnowo, Galkowo, Iwanowo, Kadzidlowo, Mosciska, Ladne Pole, Swignajno, Piaski, Piotrowo-Osiniak and Zameczek. In 1846, they built a church with a bell tower in Wojnowo. After the fire in 1921, a new temple was built of red brick. Monastery of the Old Believers (1847), wooden Orthodox church (1921-1923) and neo-gothic mole (1923-1927).

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć