Bunkry w Piszu – Piska Pozycja Ryglowa

Pisz, ul. Nidzka 695 753 637

Opis obiektu

Pochowane w lasach bunkry tworzą dawny punkt oporu wojsk niemieckich na wypadek ataku obcych armii. Po renowacji, wewnątrz schronów powstała ekspozycja historyczno- militarna. Aktualnie, na „trasie historycznej” Pisza można zwiedzić 8 schronów.


Požeminiai bunkeriai miškuose suformuoja buvusį Vokietijos karių pasipriešinimo tašką, kai juos puolė kitų šalių armijos. Po atnaujinimo, istorinė - karinė ekspozicija buvo įrengta priedangų viduje. Šiuo metu, Pišo istoriniame maršrute galima aplankyti 8 priedangas.


The bunkers buried in forests form the former resistance point of German troops in the event of an attack by foreign armies. After renovation, a historical-military exposition was built inside the shelters. Currently, on the "historical route" of Pisz, you can visit 8 shelters.

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć