Wydanie Nr 17,  z dnia 12.08.2011 r

 


Szanowni Państwo,
zdrowie jest jedną z największych obok życia wartości jakie posiadamy. Regularne badania lekarskie i wizyty w poradniach pomagają nam w jego utrzymaniu. Jednak w życiu większości z nas zdarzają się momenty, w których nie mamy wpływu na nasze zdrowie. Wypadki, urazy, czy niespodziewana choroba są doświadczeniami ciężkimi. W takich chwilach często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że obok dobrego lekarza i fachowej pomocy medycznej nasze zdrowie a nie jeden raz i życie zależy także od innego czynnika. Krwi, która dosłownie ratuje życie. Często mówi się, że krew to jeden z najcenniejszych płynów, jednak należy pamiętać przede wszystkim o Tych ,którym ją zawdzięczamy.

W sobotę, 30 lipca, na plaży obok Stacji Ratowniczej Mazurskiego WOPR odbyła się III Spartakiada Piskich Krwiodawców. W tym dniu członkowie Powiatowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Piszu wraz ze swymi rodzinami nie oddawali krwi. Wspólnie spędzony czas poświęcili przede wszystkim dobrej zabawie, podziękowaniom i odpoczynkowi po wytężonym roku pracy. Niestety pomimo zaproszenia nie miałem możliwości wzięcia osobistego udziału w tym wydarzeniu. Dlatego pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim Krwiodawcom z Powiatu Piskiego za tę szczytną niezmiernie potrzebną działalność jakim jest oddawanie, dzielenie się własną krwią z tymi, którzy jej potrzebują. Dziękuję za waszą ofiarność i bezinteresowną chęć pomocy innym. Gratuluję doskonałych sukcesów, które są doceniane zarówno w naszym województwie oraz zaskakują nawet organizatorów z Warszawy. Pragnę również zapewnić, jak robiłem to wielokrotnie już wcześniej, że Powiatowy Klub HDK w Piszu zawsze może liczyć na moją pomoc i wsparcie w kolejnych działaniach.

Starosta Piski
Andrzej Nowicki
 

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej działką gruntu nr 42/1 o powierzchni 0,1237 ha, położonej w obrębie Iznota, gmina Ruciane - Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej.

 

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej działkami gruntu nr 1134, 1151, 1161 o łącznej powierzchni 2,0464 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1, przy ul. Jagodnej oraz działką gruntu nr 108/1, położoną w obrębie Jagodne, gmina Pisz, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

 

KOMUNIKAT PRASOWY
W okresie 20 – 28 sierpnia 2011r. w Zespole Szkół Nr 3 Im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie ul. Lanca 10 z sąsiadującymi powiatami:
- szczycieńskim,
- mrągowskim,
- piskim,
- nidzickim,
- węgorzewskim,
- żywieckim,
będziemy wspólnie realizowali młodzieżowy projekt: „ŻYJ z PASJĄ” w ramach wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy młodzież z polskich szkół uczących się w Rejonie Wileńskim na Litwie oraz młodzież z Powiatu Żywieckiego. Około stu uczniów z różnych regionów podzielimy na trzy grupy sportową, malarską i fotograficzną, w których na pewno będzie ciekawa rywalizacja. Celem projektu jest promocja i wsparcie potencjału twórczego i działań artystycznych młodzieży z kraju i zagranicy, połączone z integracją poprzez sport. Efekty pleneru w postaci prac (malarstwo, rysunek, fotografia) dotyczących regionu Warmii i Mazur – wizerunki zabytków, krajobrazy, przyroda - stworzą zalążek wspólnej galerii młodych artystów plastyków, być może nie tylko w Polsce, ale również na Wileńszczyźnie. Prowadzone treningi oraz zajęcia sportowe w wybranych dyscyplinach, a następnie zawody sportowe w dyscyplinach sportowych, takich jak: piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców oraz koszykówka chłopców i dziewcząt ma na celu rozwój i udoskonalenie umiejętności sportowych, wzmocni rozwój psychofizyczny poprzez rywalizację i dążenie do celu oraz umiejętność działania w grupie - zespole. Zaplanowane są również spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mogą służyć przykładem jak żyć z pasją (artyści, literaci, poeci, kolekcjonerzy). Potrzebne w większości środki na ten cel przeznaczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Patronat Honorowy nad realizowanym projektem pełni: Wiceminister Edukacji Narodowej Pan ZBIGNIEW WŁODKOWSKI, który zawsze przy każdym spotkaniu zachęca młodzież do aktywnego stylu spędzania wolnego czasu. Patronat medialny nad projektem pełni Kurek Mazurski w Szczytnie. Inicjatorem takiej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież jest Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, które do realizacji projekt przygotowało.
W dniu 27 sierpnia o godz. 17:00 Wiceminister Edukacji Pan ZBIGNIEW WŁODKOWSKI wspólnie z Starostami z Powiatów z których młodzież będzie w rywalizacji uczestniczyła wręczy wyróżnionej młodzieży dyplomy, statuetki i nagrody pocieszenia.
Zapraszamy do wspólnej młodzieżowej zabawy.

Kierownik Projektu
dr Zbigniew Kudrzycki