Wydanie Nr 120,  z dnia 29.07.2005 r


 

 

 

ŚWIĘTO POLICJI

           

   Święto Policji jest nie tylko okazją do uroczystych obchodów, to także czas podsumowań i analiz, a trzeba przyznać, iż nasi Policjanci nie mają się czego wstydzić. W minionym półroczu Komenda Powiatowa Policji w Piszu zajęła wysokie 5 miejsce w rankingu najskuteczniej działających komend województwa warmińsko-mazurskiego. W szeregach Komisariatu Policji w Białej Piskiej służy najlepszy w województwie dzielnicowy - jest nim aspirant Marek Jackiewicz, który będzie reprezentował Warmię i Mazury w konkursie ogólnopolskim. Z dumą i satysfakcją wręczyłem komisarzowi Mirosławowi Pardejowi brązową odznakę „Zasłużony Policjant” oraz aspirantowi sztabowemu Januszowi Kosakowskiemu „Brązowy Krzyż Zasługi”. W trosce o bezpieczeństwo naszego powiatu samorządy wspierają Komendę Powiatową materialnie, w szczególności zakupem środków transportu. Skuteczna i dobrze wyposażona Policja jest gwarancją bezpieczeństwa i porządku naszej małej ojczyzny. Za ogromny wkład i zaangażowanie w pełnioną służbę naszej Policji należą się słowa uznania i podziękowania. Wszystkim nagrodzonym Policjantom pragnę raz jeszcze pogratulować. Małżonkom Policjantów życzę dużo cierpliwości i wyrozumiałości oraz jak najwięcej chwil spędzonych w pełnym gronie rodzinnym.

 Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 18 lipca zgodnie z planem kontroli Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w starostwie rozpoczęła się kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych w zakresie wykonania remontu drogi powiatowej na odcinku Pisz- Pogobie Średnie oraz odbudowy mostu wraz z dojazdami w Dziadowie.

2. 19 lipca w Białej Piskiej odbyła się narada dotycząca organizacji tegorocznych dożynek wojewódzkich w Białej Piskiej. Termin dożynek ustalono na 18 sierpnia, utworzono również wstępny program imprezy.

3. 21 lipca w starostwie odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 6 nauczycielek ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu piskiego. Komisja egzaminacyjna oceniła staż następujących nauczycieli:

I. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

  • Dorota Mieczkowska

II. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianym- Nidzie

  • Małgorzata Grażyna Stawryłło 

III. Zespół Szkół Nr 1 w Piszu

  • Elżbieta Dorota Chrostowska

  • Beata Dobrzycka

IV. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

  • Magdalena Wysocka

  • Grażyna Góralczyk

Starosta składa gratulacje wszystkim Paniom świetnie przygotowanym do egzaminu!

4.  22 lipca Dyrektor PUP Wioletta Śląska - Zyśk uczestniczyła w seminarium szkoleniowym w Olsztynie nt. "Promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży - pierwsza praca - pierwszy biznes". Honorowym gościem spotkania był Pan Jacek Męcina Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. W trakcie spotkania Minister dyskutował z Dyrektorami PUP i kadrą zarządzającą WUP nt. ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. 29 lipca 2005r, w hotelu Nad Pisą odbędzie się konferencja podsumowująca projekt  realizowany przez PUP w Piszu pn. "Aktywizacja zawodowa młodzieży zgodnie z ich wykształceniem "   Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE SSG 2002 i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

STAROSTA SKŁADA SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA

      

  • Komendzie Hufca ZHP Sokołów Podlaski, za zaproszenie na Instruktorskie Spotkanie Pokoleń, które odbędzie się w ramach Zgrupowania Obozów Harcerskich „Wehikuł Czasu”,