Wydanie Nr 119,  z dnia 22.07.2005 r


 

 

 

SPORO SIĘ DZIEJE

       

    Przyjmując strategię rozwoju Powiatu Pisz uznaliśmy, że rok 2005 powinien być rokiem przełomu w działaniach promocyjnych na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Służyć temu ma podejmowanie inicjatyw, które nagłośniać będą wydarzenia w naszych gminach i powiecie, a przez to przyczynią się do tworzenia pozytywnego wizerunku i przyciągnięcia gości. Musimy działać tak, aby nasz powiat i nazwy miejscowości pojawiały się w mediach jak najczęściej w pozytywnym i przyciągającym uwagę kontekście, a dzieje się w tej kwestii sporo dobrego. Dni Pisza i Lato z Radiem, dobrze medialnie nagłośnione Dni Orzysza, letnie ruciańskie koncerty w amfiteatrze i zaplanowane na początek września dożynki powiatowe i regionalne w Białej Piskiej, stanowią ważne wydarzenia. Organizacja w maju międzynarodowego konwentu powiatów, promocja powiatowej trasy turystycznej, rajd samochodów terenowych na poligonie, sezon artystyczny w Praniu, 40-lecie Piskiej Sceny Muzycznej i wiele, wiele innych działań są uzupełniającymi się elementami tej strategii. W mediach funkcjonuje swoista rywalizacja na atrakcje i wydarzenia. Musimy się dostosować do tej zdrowej rywalizacji i starać, aby nasze atrakcje było odrobinę głośniejsze, a regionalne gazety miały o czym informować potencjalnych gości. Słowa uznania należą się organizatorom i animatorom imprez przyciągających całe rzesze mieszkańców i przyjezdnych. Proponowana oferta na cały sezon zawierać winna możliwie dużą liczbę takich imprez. Wciąż nie mamy jakiegoś wielkiego wydarzenia i aż zazdrość bierze, gdy widzi się rozmach festiwalu w Węgorzewie, który od dawna żyje już własnym medialnym życiem. Przed nami jeszcze kwestia rozstrzygnięcia, jakim produktem należy przyciągać turystów, lecz te sprawy rozstrzygnąć muszą poszczególne gminy przy uwzględnieniu własnej specyfiki. Nie sposób przecież porównywać warunków, walorów i wieloletnich doświadczeń Rucianego Nidy z uwarunkowaniami Pisza, Orzysza i Białej Piskiej. Ważne jednak, że coś się dzieje, że powstają trasy turystyczne i wciąż, powoli ale jednak, budowana jest infrastruktura. Bez rozwoju infrastruktury i dalekosiężnego myślenia o przyszłości nie można przecież sensownie mówić o rozwoju. Póki co, przyciągajmy gości tym, co już mamy i możemy rozwijać.

                                                                                                   Wojciech Kass

 

INFORMACJE Z POWIATU

 

   13 lipca w starostwie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb działających na terenie Powiatu Piskiego: Policji, Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z p. Marzanną Krajewską -dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura w Ełku oraz Wicestarostą Powiatu Piskiego . Celem spotkania było uwspólnienie działań związanych z nadzorem nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. W wyniku spotkania ustalono, że zostaną przeprowadzone wspólne kontrole placówek wypoczynku letniego.

 

UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY!!! ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PHARE 2003 WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!

  

    W ramach programu Phare 2003, w województwie warmińsko-mazurskim uzyskać można fundusze z następujących podprogramów:

 

  • FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH

  

   O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na realizację kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR, maksymalna kwota wsparcia na projekt: 50.000 EUR. Ponadto, wsparcie nie może przekroczyć: 50% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w woj. warmińsko- mazurskim. Terminy przyjmowania wniosków w 2005 r.: do 7 października i 9 grudnia oraz 1 termin w 2006 r. do 3 lutego do godziny 15:00.

 

 

  • ROZWÓJ I MODERNIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE

     

  • Wsparcie na Doradztwo:

   O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodne z opisem w Wytycznych dla wnioskodawców. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.500 EUR, maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR, maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu wynosi 50%. Terminy składania wniosków: 12 sierpnia oraz do 9 września 2005 r., do godz. 15.00.

  • Wsparcie na Inwestycje:

   O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wdrożenie nowoczesnej technologii (pozyskanej lub opartej na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR, maksymalna kwota wsparcia na projekt: 100.000 EUR, maksymalny udział wsparcia w finansowaniu kosztów działań (różnica musi zostać sfinansowana ze środków własnych Wnioskodawcy): 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o wsparcie na kwotę nie mniejszą niż 2.000 EUR pod warunkiem, że całkowita suma wsparcia, o jakie ubiega się jeden Wnioskodawca nie przekroczy 100.000 EUR. Termin składania wniosków: 8 sierpnia do godziny 15.00.

 

  • PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 

   O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. W przypadku wybranych usług dopuszcza się możliwość ich realizacji przez wykonawców spoza listy podmiotów akredytowanych. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR, maksymalna kwota wsparcia na projekt: 5.000 EUR, maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%. Terminy składania wniosków: 19 sierpnia, 9 września, 3 października, 21 listopada 2005 r., 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00. O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażanej nowoczesnej technologii informatycznej na każdym poziomie jej projektowania wyboru oraz implementacji. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR, maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR, maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%. Terminy składania wniosków: 22 sierpnia, 12 września, 14 października, 19 grudnia 2005 r., 30 stycznia 2006 r. do godz. 15.00.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w Warmińsko-Mazurskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn; tel. (0-89) 521-12-50; fax. (0-89) 521-12-60; e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl. Wszelkie informacje na stronie www.wmarr.olsztyn.pl lub www.parp.gov.pl

 

PRZYPOMINAMY!!!

 

   Istnieje możliwość nieodpłatnego zamieszczenia informacji dotyczących prowadzonej działalności turystycznej i agrotustycznej. Treść reklamy wraz ze zdjęciami można przesłać pocztą elektroniczną wypełniając druk dostępny na stronie www.info.powiat.pisz.pl na adres promocja@powiat.pisz.pl bądź zgłaszając się do Starostwa Powiatowego w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 18, tel. 423-35-05 wew. 25