Wydanie Nr 118,  z dnia 15.07.2005 r


 

 

 

JUBILEUSZ LEŚNICZÓWKI

       

    Mija pięć lat odkąd Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku, podlega piskiemu starostwu. Pierwsze pięciolecie w nowym XXI wieku obfitowało w Praniu jubileuszami – 20-leciem muzeum, 50-leciem śmierci Gałczyńskiego, 50-leciem Studenckiego Teatru Satyryków, wreszcie 25-leciem muzeum i 100-leciem urodzin poety, które to uroczyście obchodzono w leśniczówce 2 lipca. Z tej okazji starosta Zbigniew Włodkowski przyznał dyrektorowi i pracownikom muzeum nagrody pieniężne. Jubileusz połączony z VII Inauguracją Sezonu Kulturalnego w Praniu wypadł znakomicie. Jagienka Kass i Maciej Orłoś udźwignęli ciężar przyznania ponad sześćdziesięciu Srebrnych Oznak Zielonej Gęsi i honorowych legitymacji, na których widnieje maksyma ks. Piwowarczyka „Pracujcie cudów nie ma” oraz podziękowanie za pomoc w krzewieniu kultury w środku puszczy piskiej. Projekt oznaki i legitymacji wykonała Zofia Góralczyk. Otrzymali ją ci wszyscy, którzy wspierali muzeum finansowo, rzeczowo i moralnie. Recital Justyny Szafran „Łagodna” zachwycił zgromadzoną publiczność. Ta mieszkająca w Poznaniu artystka ujawniła w Praniu bogatą gamę swoich możliwości śpiewając piosenki liryczne, humorystyczne jak również rozgrzewające i dynamiczne tanga Astora Piazzoli. Uroczystość zwieńczył wernisaż Galerii Jednego Obrazu, czyli „Kamień Metafizyczny” Andrzeja Strumiłło, który to obraz artysta namalował specjalnie na zamówienie muzeum w Praniu. Warto wspomnieć, że kawalerami i damami Srebrnej Odznaki Gęsi zostały osoby z całego kraju, jak i lokalnej społeczności. Z naszego starostwa odznaką tą wyróżnieni zostali przewodniczący rady Kazimierz Klimek, radny Jacek Zarzecki, starosta Zbigniew Włodkowski, który na prańskiej scenie nawiązując do srebrnego jubileuszu powiedział – „kończy się srebrny okres leśniczówki i głęboko w to wierzę, że wkracza ona w wiek złoty’. Inauguracja i jubileuszowa uroczystość to zaledwie preludium sezonu kulturalnego w Praniu. W lipcu i sierpniu zobaczymy i posłuchamy tutaj artystów takiej miary jak Michał Bajor, Magda Umer, Zbigniew Zamachowski, Piotr Machalica, Wojciech Malajkat, Mirosław Czyżykiewicz, Jerzy Satanowski, Olgierd Łukaszewicz.  

                                                                                                   Wojciech Kass

 

INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 21 czerwca odbyła się narada kierowników schronisk młodzieżowych leżących w obrębie powiatowej trasy turystycznej Śniardwy- Mazurskie Morze, podczas której omówiono m.in. zasady funkcjonowania schronisk młodzieżowych- wymogi i regulacje prawne oraz przedstawiono sieć schronisk młodzieżowych na Mazurach. W naradzie, poza kierownikami schronisk, uczestniczyli dyrektorzy szkół a także: Mieczysław Ratasiewicz- były członek władz PTTK i PTSM na szczeblu wojewódzkim i krajowym, założyciel prężnie działającego Oddziału PTSM w Gołdapi; Wioletta Wrona- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Kierownikami poszczególnych schronisk wyznaczono: Emilię Makowską- SP w Drozdowie, Mirosławę Majewską- SP im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie, Dariusza Leszczyńskiego- ZSZ a Piszu, …- SP w Wejsunach oraz Marię Bonczar Moszczyńską- ZSDiL w Rubinem Nidzie. W trakcie spotkania niektórym spośród uczestników wręczono odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za szczególny wkład i zaangażowanie w promowaniu turystyki w swoim regionie. Wśród odznaczonych osób jest również Starosta Piski.

2. 21 czerwca starosta i wicestarosta spotkali się z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu. Omówiono harmonogram prac PZD w drugiej połowie b.r. Starostowie wyrazili zadowolenie z wykonywanych remontów dróg po zimie, do których PZD zaangażował 2 zmiany ekip wykonujących remonty.

3. 22 czerwca członkowie Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zorganizowali turystyczno- rekreacyjną wycieczkę z Prania, przez Mikołajki do Pisza. Stowarzyszenie pragnie złożyć serdeczne podziękowania p. Wojciechowi Kassowi- dyrektorowi Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz pracownikom Muzeum Ziemi Piskiej, za nieodpłatne udostępnienie obiektów uczestnikom wycieczki.

4. 23 czerwca w Olsztynie starosta wraz z wicestarostą odbyli spotkanie z kuratorem Januszem Barszczewskim, dotyczące podsumowania roku szkolnego 2004/2005 w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu w Piszu. Jednym z tematów była sytuacja schronisk młodzieżowych w powiecie piskim i powiatowa trasa turystyczna.

5. 23 czerwca w Olsztynie starostowie odbyli spotkanie się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Waldemarem Królikowskim, dotyczące remontów dróg na terenie powiatu piskiego. W spotkaniu udział wziął również burmistrz Leszek Gryciuk, który poruszył sprawę remontu drogi w miejscowości Ruciane Nida.

6. 24 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych podległych powiatowi piskiemu. W uroczystościach udział wzięli przewodniczący Zarządu i Rady Powiatu Piskiego. Starosta uroczyście pożegnał odchodzącą na emeryturę długoletnią dyrektor ZSDiL w Rucianem Nidzie p. Teresę Sochaczeską

 

PRZYPOMINAMY!!!

ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO!

  

    Powiatowy Zarząd Dróg informuję, iż z dniem 1 LIPCA NASTĄPIŁA ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH PIONIERÓW I DŁUGIEJ, polegająca na zmianie kierunku przejazdu pojazdów. W nowej organizacji, na wiele próśb mieszkańców, ruch zostanie skierowany od ronda w kierunku miejscowości Łupki. Kierowcy proszeni są o zwrócenie uwagi na oznakowanie, gdyż w chwili obecnej ruch jest prowadzony w odwrotną stronę

 

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ!

  

   14 czerwca koło ekologiczne „Strażnicy Mazur” z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach otrzymało główną nagrodę za udział w V edycji Wojewódzkiego Konkursu „Program ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem „Energia”. Kapituła konkursu wyraziła uznanie za zaangażowanie uczniów w podejmowaniu działań na rzecz poszanowania zasobów naturalnych Ziemi. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Warmińsko- Mazurskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

     

  • Nadleśniczemu Władysławowi Jerzemu Czajce, za zaproszenie na uroczystości związane z obchodami Dni Lasu;

  • Dyrektorowi MOS w Piszu- Maciejowi Chlewickiemu, za zaproszenie na regaty żeglarskie;

  • Burmistrzowi Piotrowi Jakubowskiemu, za zaproszenie na „Dni Mikołajek”;

  • ZSDiL w Rucianem Nidzie, za zaproszenie na debatę ekologiczną „Rozbudzić rozumienie Ziemi”;

  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, za zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy „Losy nasze…”;

  • Burmistrzowi Rucianego Nidy- Leszkowi Gryciukowi, za zaproszenie na otwarcie ścieżki pieszo- rowerowej „Dybówek” oraz kładki na rzece Nidka;

  • Burmistrzowi Janowi Leszczykowi, za zaproszenie na obchody „Dni Orzysza”;

  • za zaproszenie na koncert z cyklu „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”