Wydanie Nr 116,  z dnia 01.07.2005 r


 

 

 

SZUKAMY RODZIN ZASTĘPCZYCH

    

   W powiecie Piskim funkcjonuje 70 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 108 dzieci. Istnieje ogromna potrzeba tworzenia takich rodzin dla dzieci oczekujących na umieszczenie w placówce. Jest ich 32. Wiadomo, lepsze byłoby dla nich umieszczenie w rodzinie zastępczej. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do osób i rodzin, które pragnęły by podzielić się swoją miłością i mogą stworzyć prawdziwy dom rodzinny. W polskim prawie funkcjonują trzy typy rodzin zastępczych:

 1. Rodziny spokrewnione z dzieckiem (babcia, dziadek, ciocia, wujek, brat, siostra),

 2. Rodziny nie spokrewnione z dzieckiem (osoby obce, które odbyły szkolenie i otrzymały stosowne oświadczenie),

 3. Rodziny zawodowe nie spokrewnione z dzieckiem, w tym: wielodzietne specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego.

Wszystkie rodziny zastępcze otrzymują na każde dziecko comiesięczną pomoc finansową. Rodziny, które zdecydują się pełnić funkcję rodziny zawodowej nie spokrewnionej z dzieckiem otrzymywać będą stosowne wynagrodzenie. Kryteria, jakie musi spełniać rodzina zastępcza to m. in.: posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe, ogólnie dobry stan zdrowia. Ale przede wszystkim powinny mieć „ogromne serce”. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy kontakt z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 424-11-38.

                                       Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elwira Świetlicka

 

 INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 31 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego głównym tematem było przyjęcie uchwały wprowadzającej nowy statut Stowarzyszenia. Statut rozszerzono o część dotyczącą możliwości włączenia Stowarzyszenia w szeregi Organizacji Pożytku Publicznego, a co się z tym wiąże, rozszerzenia jego działalności na teren całego kraju. Ponadto uczestnicy Zebrania podjęli uchwały w sprawach: regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia.

2. 21 czerwca odbyła się narada kierowników schronisk młodzieżowych leżących w obrębie powiatowej trasy turystycznej Śniardwy- Mazurskie Morze, podczas której omówiono m.in. zasady funkcjonowania schronisk młodzieżowych- wymogi i regulacje prawne oraz przedstawiono sieć schronisk młodzieżowych na Mazurach. W naradzie, poza kierownikami schronisk, uczestniczyli dyrektorzy szkół a także: Mieczysław Ratasiewicz- były członek władz PTTK i PTSM na szczeblu wojewódzkim i krajowym, założyciel prężnie działającego Oddziału PTSM w Gołdapi; Wioletta Wrona- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Kierownikami poszczególnych schronisk wyznaczono: Emilię Makowską- SP w Drozdowie, Mirosławę Majewską- SP im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie, Dariusza Leszczyńskiego- ZSZ a Piszu, Mariolę Kowalską- SP w Wejsunach oraz Marię Bonczar Moszczyńską- ZSDiL w Rucianem Nidzie. W trakcie spotkania p. Mieczysław Ratsiewicz wręczył odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za szczególny wkład i zaangażowanie w promowaniu turystyki w swoim regionie. Wśród odznaczonych osób jest również Starosta Piski.

3. 21 czerwca starosta i wicestarosta spotkali się z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu. Omówiono harmonogram prac PZD w drugiej połowie b.r. Starostowie wyrazili zadowolenie z wykonywanych remontów dróg po zimie, do których PZD zaangażował 2 ekipy wykonujące remonty.

4. 22 czerwca Oddział Powiatowy w Piszu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zorganizował turystyczno- rekreacyjną wycieczkę z Prania, przez Mikołajki do Pisza. Stowarzyszenie pragnie złożyć serdeczne podziękowania p. Wojciechowi Kassowi- dyrektorowi Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz pracownikom Muzeum Ziemi Piskiej, za nieodpłatne udostępnienie obiektów uczestnikom wycieczki.

5. 23 czerwca w Olsztynie starosta wraz z wicestarostą odbyli spotkanie z kuratorem Januszem Barszczewskim, dotyczące podsumowania roku szkolnego 2004/2005 w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu w Piszu. Jednym z tematów była sytuacja schronisk młodzieżowych w powiecie piskim i powiatowa trasa turystyczna.

6. 23 czerwca w Olsztynie starostowie odbyli spotkanie się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Waldemarem Królikowskim, dotyczące remontów dróg na terenie powiatu piskiego. W spotkaniu udział wziął również burmistrz Leszek Gryciuk, który poruszył sprawę remontu drogi w miejscowości Ruciane Nida.

7. 24 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych podległych powiatowi piskiemu. W uroczystościach udział wzięli przewodniczący Zarządu i Rady Powiatu Piskiego. Starosta uroczyście pożegnał odchodzącą na emeryturę długoletnią dyrektor ZSDiL w Rucianem Nidzie p. Teresę Sochaczewską.

 

PRZYPOMINAMY!!!

ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO!

  

   Powiatowy Zarząd Dróg informuję, iż z dniem 1 LIPCA NASTĄPI ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH PIONIERÓW I DŁUGIEJ, polegająca na zmianie kierunku przejazdu pojazdów. W nowej organizacji, na wiele próśb mieszkańców, ruch zostanie skierowany od ronda w kierunku miejscowości Łupki. Kierowcy proszeni są o zwrócenie uwagi na oznakowanie, gdyż w chwili obecnej ruch jest prowadzony w odwrotną stronę.

 

UWAGA!!!

 

   W dniu 5 lipca w godz. 10- 12 Komenda Powiatowa Policji w Piszu wspólnie z Wydz. Komunikacji i Transportu tut. Starostwa organizują konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Konkurs odbędzie się w parku nad Pisą, organizatorzy przewidzieli nagrody niespodzianki. Dodatkowo udzielane będą wszelkie informacje na temat pracy Policji, wystawiony będzie sprzęt policyjny, uzbrojenie, pojazdy, łódź policyjna. Zapraszamy wszystkich chętnych!

 

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ

 

   14 czerwca koło ekologiczne „Strażnicy Mazur” z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach otrzymało główną nagrodę za udział w V edycji Wojewódzkiego Konkursu „Program ekozespołów w mojej szkole” pod hasłem „Energia”. Kapituła konkursu wyraziła uznanie za zaangażowanie uczniów w podejmowaniu działań na rzecz poszanowania zasobów naturalnych Ziemi. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Warmińsko- Mazurskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gratulujemy zarówno uczestnikom Koła jak i jego opiekunom- p. Agnieszce Osińskiej, p. Małgorzacie Ostrowskiej oraz p. Ewie Sadowskiej

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

     

 • Nadleśniczemu Władysławowi Czajce, za zaproszenie na uroczystości związane z obchodami Dni Lasu;

 • Dyrektorowi MOS w Piszu- Maciejowi Chlewickiemu, za zaproszenie na regaty żeglarskie;

 • Burmistrzowi Piotrowi Jakubowskiemu, za zaproszenie na „Dni Mikołajek”;

 • ZSDiL w Rucianem Nidzie, za zaproszenie na debatę ekologiczną „Rozbudzić rozumienie Ziemi”;

 • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, za zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy „Losy nasze…”;

 • Burmistrzowi Rucianego Nidy- Leszkowi Gryciukowi, za zaproszenie na otwarcie ścieżki pieszo- rowerowej „Dybówek” oraz kładki na rzece Nidka;

 • Burmistrzowi Janowi Aleszczykowi, za zaproszenie na obchody „Dni Orzysza”;

 • za zaproszenie na koncert z cyklu „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”.