Wydanie Nr 115,  z dnia 24.06.2005 r


 

 

 

KONIEC ROKU

    

   W dniu zakończenia roku szkolnego 2004/2005 w imieniu władz powiatu i własnym chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania Nauczycielom i Wychowawcom, Rodzicom i Pracownikom naszych szkół za trud i poświęcenie w przygotowywaniu naszej młodzieży do dorosłego życia. Tegorocznym maturzystom życzymy udanego startu w dorosłe życie, otrzymania upragnionych indeksów i dalszej nauki na wyższych uczelniach. Jest to szczególnie ważne dla naszej społeczności, ponieważ wciąż zbyt mały odsetek młodzieży kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach wyższe wykształcenie nie zapewnia natychmiastowej pracy, jednak znacznie zwiększa szanse na jej otrzymanie, nawet poza miejscem zamieszkania. Jeśli tytuł magistra nie przekłada się bezpośrednio na udany start w życiu zawodowym, to przecież nadal pozostaje społecznym awansem i inwestycją w przyszłość. Dlatego wszystkim, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu wykształcenia naszej młodzieży składam serdeczne podziękowania i życzę samych sukcesów w kształceniu następnych roczników.

Starosta Piski- Zbigniew Włodkowski

 

 INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 10 czerwca, w ramach obchodów V Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny odbyło się spotkanie 52 przedstawicieli rodzin zastępczych z terenu powiatu. Celem spotkania była integracja środowiska i wymiana doświadczeń w wychowywaniu dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Podczas spotkania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznali uczestników z obowiązującymi przepisami prawa. Beata Polkowska omówiła zasady udzielania pomocy finansowej i socjalnej  rodzinom zastępczym, Magdalena Kleczkowska omówiła zasady usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz formy udzielanej pomocy. Prelekcję, „Co wyrośnie z naszych dzieci" wygłosiła Ewa Mejdus. W spotkaniu uczestniczyli starosta i wicestarosta. Spotkanie zorganizowała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.

2. W dniach 12-13 czerwca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie i omówienie efektów projektu "Wspierać i być wspieranym" poświęconemu pomocy i wsparciu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział Kurator- Janusz Barszczewski, wicestarosta, recenzent MCPPP w Warszawie- Grażyna Kowalczyk, dyrektor Wydziału Wspomagania Rozwoju Dziecka- Anna Zdaniukiewicz oraz realizujący program- dyrektorzy i pracownicy placówek kształcenia  specjalnego i Poradni Pedagogiczno - Psychologicznych z terenu naszego województwa.

3. 14 czerwca starosta spotkał się z młodzieżą III klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Starosta zapoznał uczestników spotkania ze strukturą samorządu terytorialnego na przykładzie struktur powiatowych. Spotkanie miało na celu przybliżenie jego uczestnikom zasad funkcjonowania poszczególnych szczebli powiatowych, co przydatne będzie w tworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego. Na koniec spotkania starosta zapoznał uczniów z atrakcjami powiatowej trasy turystycznej „Śniardwy. Mazurskie Morze”.

4. W dniach 16,17 czerwca w Mazurskiej Stacji Ratownictwa Wodnego w Okartowie odbyło się seminarium Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Tematem wiodącym był tryb rozpatrywania reklamacji przez operatorów sieci komórkowej oraz odpowiedzialność operatora w przypadku niezgodności z umową telefonu zakupionego na warunkach promocyjnych. Materiał referował przedstawiciel POLKOMTEL S.A. Departament Reklamacji (PLUS GSM)- Konrad Guzowski. Pozostała tematyka dotyczyła praktycznego stosowania ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i reklamacji produktów spożywczych. Rzecznicy wymienili się uwagami i omówili problemy, jakie najczęściej pojawiają się w ich pracy. Zwrócono uwagę, że seminaria są konieczne z uwagi na wymianę doświadczeń. Seminarium odbyło się z inicjatywy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piszu.

5. W dniach 17,18 czerwca w OSW w Łupkach odbyła się narada podsumowująca nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2004/2005 wizytatora delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku. Spotkanie połączone było z częścią warsztatową, dotyczącą raportu z mierzenia wewnętrznego, konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz opinii i orzeczeń poradni. Warsztaty poprowadzili pracownicy KO w Olsztynie oraz Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. W naradzie udział wzięli również: starosta, wicestarosta, Dyrektor Delegatury KO w Ełku, Wizytator, dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego oraz dyrektorzy poradni z terenu delegatury Ełk.

6. 19 czerwca w Leśniczówce Pranie miał miejsce Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego „O złote pióro Watermana”. Nagrody laureatom konkursu wręczali: Prezydent Pruszkowa- J. Stażyński oraz Starosta Piski. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Kultury Waldemar Dąbrowski.

 

PRZYPOMINAMY!!!

ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO!

  

   Powiatowy Zarząd Dróg informuję, iż z dniem 1 LIPCA NASTĄPI ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH PIONIERÓW I DŁUGIEJ, polegająca na zmianie kierunku przejazdu pojazdów. W nowej organizacji, na wiele próśb mieszkańców, ruch zostanie skierowany od ronda w kierunku miejscowości Łupki. Kierowcy proszeni są o zwrócenie uwagi na oznakowanie, gdyż w chwili obecnej ruch jest prowadzony w odwrotną stronę.

 

UWAGA KRWIODAWCY!!!

 

   Zwracamy się z apelem do krwiodawców powiatu piskiego o liczne oddawanie krwi w okresie letnim ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na krew i leki krwiopochodne. POBIERANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH 12, 26 LIPCA i 9 SIERPNIA b.r. Prosimy o zgłaszanie się do klubu honorowych dawców krwi w Piszu, przy ul. Warszawskiej 1, tel. 425 07 42, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00, w celu zapisania się na określony dzień. Zapisy dokonywane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

     

  • ppłk Robertowi Jędrychowskiemu, za zaproszenie na Święto Żandarmerii Wojskowej,
  • za zaproszenie na wernisaż prac uczestników Domu Opieki Betezda w Ukcie
  • Proboszczowi Parafii Wojskowej ppłk Bogdanowi Zalewskiemu, za zaproszenie na odpust parafialny w parafii wojskowej św. Brata Alberta Chmielewskiego w Bemowie Piskim
  • za zaproszenie na Mistrzostwa Wojewódzkie w Sporcie Pożarniczym