Wydanie Nr 114,  z dnia 17.06.2005 r


 

 

 

RZECZNIK RADZI

 

     Wszyscy jesteśmy konsumentami, każdy z nas dokonuje zakupów –dzieci, młodzież, dorośli. Dobrze jest, kiedy zakupiony towar nas satysfakcjonuje, ale gro z nas konsumentów ma niestety różne doświadczenia. Nie ma problemu, kiedy potrafimy zgłosić reklamację znamy swoje prawa i zna je sprzedawca, gorzej, kiedy od przysłowiowej lady odchodzimy z kwitkiem. Funkcja Powiatowego Rzecznika Konsumentów powstała między innymi po to, aby w zakresie obowiązującego prawa pomagać konsumentom w ich roszczeniach, ale też po to, aby uświadamiać sprzedawcom, jakie ciążą na nich obowiązki. Konsument powinien pamiętać, że przy składaniu reklamacji obowiązany jest okazać dowód zakupu. Powinien też pamiętać, że na zgłoszenie wady towaru ma dwa miesiące od jej ujawnienia. Konsument powinien żądać, aby sprzedawca wystawił zgłoszenie reklamacyjne, w którym jasno będzie określone jego żądanie (np. naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub zwrot gotówki). Konsument powinien też wiedzieć, że sprzedawca ma prawo w pierwszym rzędzie dokonać naprawy a dopiero, jeżeli to jest niemożliwe, wymiany towaru, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Konsument w przypadku problemów zgłaszając się do Rzecznika powinien pamiętać o zabraniu dowodu zakupu (paragonu), który zawiera wiele istotnych dla sprawy informacji tj. adres sprzedawcy, datę zakupu, cenę. Jeżeli posiada inne dokumenty dotyczące sprawy jak np. umowę, zgłoszenie reklamacyjne lub korespondencję prowadzoną ze sprzedawcą również powinien ją dostarczyć. Natomiast do Rzecznika nie przynosimy rzeczy, które reklamujemy, Rzecznik nie jest rzeczoznawcą, pomaga tylko w zakresie obowiązującego prawa i ewentualnie podaje adres rzeczoznawcy, który może sprawę zbadać. Rzecznik prowadzi również sprawy wynikające z nie wywiązania się z umowy, z zakresu telekomunikacji, sprzedaży energii. Rzecznik prowadzi tylko sprawy konsumenckie osób fizycznych tzn. nie obejmuje osób, które dokonały zakupu na prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystkie porady Rzecznika są nieodpłatne. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadza zajęcia z młodzieżą, których celem jest nauczenie młodego konsumenta, jakie ma prawa i możliwości ich egzekwowania.

                                                                                     Dorota Żukowiec

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w poniedziałki i wtorki od 8-15, Starostwo Powiatowe pl. Daszyńskiego 7 p.20 tel. 423-35-05 w.22

 

 INFORMACJE Z POWIATU

 

1. Od 27 maja- 3 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu gościł grupę 17 uczniów i 3 nauczycieli z Lornsenschule- Schleswig z Niemiec. Była to już druga wymiana młodzieży z tej szkoły. Uczniowie z Niemiec wspólnie z uczniami z ZSO pracowali nad projektem „Strukturwandel in Pisz vom 1945- 2005”. Jednym z punktów programu pobytu było spotkanie ze Starostą Powiatu Piskiego, który przypomniał o 10- letniej już współpracy powiatu Schleswig- Flensburg z powiatem piskim oraz zaprezentował powiatową trasę turystyczną. We wrześniu tego roku grupa uczniów z ZSO w Piszu wybiera się z drugą już wizytą do Schleswig.

2. 1 czerwca wicestarosta uczestniczył w spotkaniu, w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, na którym omawiano kwestie dotyczące budowy chodnika łączącego centrum miasta z Dybówkiem oraz remontu ulic: Rzemieślniczej i Pionierskiej.

3. 2 czerwca w Pogobiu Tylnym, Sołtys wsi wraz z wicestarostą prowadzili rozmowy nt. remontu drogi prowadzącej do miejscowości. Uczestnicy spotkania ustalili termin wyjazdu do Warszawy dotyczący pozyskania środków na przeprowadzenie remontu.

4. 4 czerwca w Olsztynie odbył się I Festiwal Chórów i Orkiestr „O Warszawo moja miła”. Wicestarosta wręczył laureatom festiwalu nagrody ufundowane przez Starostwo w Piszu. Jednym z laureatów Festiwalu jest Piski Chór Kameralny Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu.

5. 6 czerwca odbyło się spotkanie pn. „Bezpieczeństwo na wodach”, dotyczące kontroli obiektów turystycznych w powiecie piskim. W kontroli uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędów Gmin, Komendy Powiatowej Policji, WOPR Pisz, MSR w Okartowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Kontrola Ośrodków Wypoczynkowych zakończyła się w dniu 17 czerwca b.r., natomiast kontrola pól namiotowych i miejsc wypoczynku młodzieży trwać będzie w dniach 4– 8 lipca b.r. Poza tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzą kontrole we własnym zakresie.

6. 7 czerwca Starosta wraz z Dyrektor PUP uczestniczyli w zakończeniu kursu z cyklu "Szkolenie przygotowujące do podjęcia  działalności gospodarczej wraz z doradztwem w tym zakresie". Kurs skierowany był do młodych osób  bezrobotnych, zainteresowanych samozatrudnieniem. Szkolenie zorganizowało Centrum Szkoleniowe z Olsztyna.7 czerwca odbyła posiedzenie Powiatowa Rada Zatrudnienia, na której jej członkowie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2004.

7. W dniach 8 – 9 czerwca w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie odbyło się VI Samorządowe Forum Ekologiczne poświęcone gospodarce odpadowej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W forum, poza Starostą, udział wzięli pracownicy Wydziału Rolnictwa. Starosta zaprezentował powiatową trasę turystyczną Śniardwy „Mazurskie Morze” ukazującą walory przyrodnicze naszego powiatu.

8. 8 czerwca w Leśniczówce Pranie odbyło się spotkanie z Grażyną Przasnyską, dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Na spotkaniu dotyczącym Powiatowego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek powiatu piskiego ustalili nowe kryteria przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom. Od 9 czerwca w Starostwie trwa planowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Kontrola ma na celu szczegółowe skontrolowanie gospodarki finansowej w poszczególnych wydziałach.

9. 9 czerwca Powiatowy Zarząd Dróg ocenił stan prowadzonych remontów na drogach powiatu. Obecnie uruchomione zostały dwie zmiany brygad, które usuwają uszkodzenia nawierzchni dróg, powstałe po okresie zimowym.

10. 10 czerwca Starosta wraz z wicestarostą uczestniczyli w spotkaniu z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu. Uczestniczyły w nim 52 rodziny zastępcze.   W trakcie spotkania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznani zostali z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami udzielania pomocy finansowej i socjalnej  rodzinom zastępczym oraz z zasadami usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów V Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.

  

 

 

UWAGA KIEROWCY!!!

ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO!

  

   Powiatowy Zarząd Dróg informuję, iż z dniem 1 LIPCA NASTĄPI ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH PIONIERÓW I DŁUGIEJ, polegająca na zmianie kierunku przejazdu pojazdów. W nowej organizacji, na wiele próśb mieszkańców, ruch zostanie skierowany od ronda w kierunku miejscowości Łupki. Kierowcy proszeni są o zwrócenie uwagi na oznakowanie, gdyż w chwili obecnej ruch jest prowadzony w odwrotną stronę.

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

     

  • Komendantowi Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, za zaproszenie na VII Mistrzostwa Województwa w Sporcie Pożarniczym.

  • za zaproszenie na spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Staszewskim, zorganizowane przez Muzeum Ziemi Piskiej, nt. „Rzeczpospolita w czasach saskich w XVIII w”.

  • za zaproszenie na Festyn Rodzinny w Nowych Gutach.

  • Dyrektor Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach, za zaproszenie na uroczystość przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przez wychowanków Ośrodka.

  • Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, za zaproszenie na uroczystość rozdania świadectw dojrzałości.

  • Warsztatom Terapii Zajęciowej w Piszu, za zaproszenie na Festyn Integracyjny.